Publicerad: 2023-11-06 13:16 | Uppdaterad: 2023-11-06 13:25

Drygt 90 miljoner till KI-forskning från Forte

Illustration av en hand som ger et mynt till en annan hand som håller i en glödlampa.
Foto: Pixabay

Forskare vid Karolinska Institutet får närmare 93 miljoner kronor i Fortes årliga öppna utlysning. Projekten, som ska pågå fram till 2027, spänner över alla Fortes områden – hälsa, arbetsliv och välfärd. I år har totalt 20 projekt på KI beviljats anslag.

Många av de finansierade projekten svarar mot några av vår tids stora och mest akuta samhällsutmaningar, medan andra berör mer specifika utmaningar med stor betydelse för vissa grupper av individer.

Projektbidrag

Christine Delisle Nyström vid institutionen för biovetenskap och nutrition får 4 967 000 kr för projektet En digital (mHealth) intervention för att främja hälsosamma levnadsvanor från början av livet: Health4Life-studien.

Marie Kierkegaard vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 4 997 000 kr för projektet Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros - en randomiserad kontrollerad studie.

Anne Hammarström vid institutet för miljömedicin får 4 990 000 kr för projektet Kan arbetsrelaterade exponeringar under livet förklara den ökande sociala gradienten i kardiovaskulär hälsa?.

Sibylle Herzig van Wees vid institutionen för global folkhälsa får 4 968 000 för projektet Minskat tveksamhet mot HPV-vaccin genom samskapande av en digital hälsointervention med och för socioekonomiskt missgynnade ungdomar och föräldrar i Sverige.

Donghao Lu vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik samt institutet för miljömedicin får 4 989 000 kr för projektet Premenstruella störningar: nyckeln till att ta itu med könsskillnader i mental hälsa bland ungdomar och unga vuxna.

Erik Pettersson vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik får 4 927 000 kr för projektet Hur går det för barn till föräldrar med psykiatriska diagnoser: en register-baserad populationsstudie.

Staffan Josephsson vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 4 810 000 kr för projektet Utvecklande av narrativt baserade praktiker för ökad värdighet och delaktighet inom äldreomsorg.

Olof Stephansson vid institutionen för medicin, Solna, får 4 885 000 kr för projektet Diabetes under graviditet – behandlingens roll, sociala ojämlikheter samt samskapande av vårdstrategier för att förbättra förlossningsutfall för mor och barn.

Anna Dahlgren vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 998 000 kr för projektet Det nya arbetstidsavtalet förbjuder mindre än 11 timmar mellan arbetspassen inom vård- och omsorgssektorn; hur påverkas scheman, arbetsmiljö och hälsa?.

Linda Schenk vid institutet för miljömedicin får 4 990 000 kr för projektet Rengöringsmedel och lungsjukdom: ett translationellt perspektiv på blandningars effekter från in vitro till reglering.

Márta Radó vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik får 4 996 000 kr för projektet Hur kan vi motverka spridningen av cigaretter och alternativa nikotinprodukter på sociala nätverk?.

Anna-Clara Hollander vid institutionen för global folkhälsa får 4 960 000 kr för projektet Varför tvångsvårdas utrikesfödda oftare än svenskfödda i psykiatrin?.

Kristoffer Magnusson vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 3 393 500 kr för projektet Gaming på gott och ont: En longitudinell analys av objektiva gaming-data och psykisk hälsa.

Emilie Friberg vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 687 000 kr för projektet Hållbara arbetsstrategier för personer med multipel skleros.

Stina Ek vid institutet för miljömedicin får 4 991 000 kr för projektet Vem återhämtar sig efter en fallskada? Definierande av sårbarhets- och motståndskraftsprofiler bland äldre vuxna.

Geir Brunborg vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 627 000 kr för projektet #WiredGeneration: Konsekvenserna av ungdomars användning av sociala medier.

Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv

Erik Andersson vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 999 300 kr för projektet Individanpassat stöd till arbete för personer som lider av tvångssyndrom.

Helena Tinnerholm Ljungberg vid institutet för miljömedicin får 4 961 900 kr för projektet Personlig assistent – ett utmanande yrke? Personliga assistenters och arbetsgivares erfarenheter av underlättande och hindrande faktorer för återgång i arbete efter sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa.

Elisabeth Björk Brämberg vid institutet för miljömedicin får 4 997 300 kr för projektet Arbetsinriktade interventioner inom primärvård för anställda sjukskrivna pga depression, ångest eller stressreaktion: En feasibility studie av vad som fungerar, för vem och under vilka förhållanden.

Organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn i relation till psykisk hälsa

Nathan Lakew vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 771 000 kr för projektet Kanalisering av problemspelare in i behandling: Nuvarande strukturella hinder och framtida agenda.