Publicerad: 2023-11-17 15:12 | Uppdaterad: 2023-11-17 15:12

Forskare vid BioNut får anslag från Cancerfonden 2023

Woman holding pink breast cancer ribbon.
Foto: iStock

Vi vill gratulera de sex forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid Karolinska Institutet, som har fått anslag från Cancerfonden för åren 2024 till 2026. Tillsammans fick forskarna vid vår institution mer än 21 miljoner SEK.

Beviljade forskningsanslag

Lauri Aaltonen

Engelsk projekttitel: "Functional analysis of Hairless loss and its contribution to colorectal tumorigenesis"
2 000 000 SEK för åren 2024-2026.

Martin Bergö

Engelsk projekttitel: "Uncovering mechanisms of antioxidant- and BACH1-mediated tumor angiogenesis and metastasis"
6 000 000 SEK för åren 2024-2026.

Rongrong Fan

Engelsk projekttitel: "Investigating the enzymatic and non-enzymatic function of KDM1A in tumor-associated macrophages in hepatocellular carcinoma"
3 000 000 SEK för åren 2024-2026.

Andreas Lennartsson

Engelsk projekttitel: "Deciphering regulatory RNA circuits mediated by extracellular vesicles to predict and target Acute Myeloid Leukemia."
3 000 000 SEK för åren 2024-2026.

Christian Riedel

Engelsk projekttitel: "Determining the cell-non-autonomous responses to aneuploidy and their value as cancer-therapeutic targets"
1 600 000 SEK för åren 2024-2026.

Staffan Strömblad

Engelsk projekttitel: "Cell-matrix Interactions in Cancer."
6 000 000 SEK för åren 2024-2026.