Publicerad: 2023-05-05 17:00 | Uppdaterad: 2023-07-19 11:25

Så kan PCOS påverka hälsan hos framtida generationer av män

Barnet tittar på sin mamma med blå ögon när det ammas
Foto: Getty Images

Söner till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har en tvåfaldig riskökning att utveckla obesitas, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en studie publicerad i Cell Reports Medicine. Fynden belyser enligt forskarna en tidigare okänd risk att överföra PCOS-relaterade hälsoproblem i flera generationer genom den manliga sidan av en familj.

PCOS beror på att äggstockarna tillverkar för mycket av könshormonet testosteron. Sjukdomen drabbar omkring 15 procent av kvinnor i fertil ålder världen över och är ett tillstånd som kan göra det svårt att bli gravid. Dessutom är sjukdomen förknippad med olika hälsoproblem som till exempel diabetes, övervikt och psykisk ohälsa.  

Döttrar till kvinnor med PCOS har fem gånger ökad risk att utveckla sjukdomen. Även om det ännu inte är klart hur söner till kvinnor med PCOS påverkas, tyder forskning på att de kan vara mer benägna att ha vikt- och hormonproblem.  

Höga nivåer av dåligt kolesterol

Elisabet Stener-Victorin, professor  Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Elisabet Stener-Victorin, professor vid KI. Foto: Anneli Nygårds

Forskarna använde både registerdata och musmodeller i den nypublicerade studien för att fastställa om och hur PCOS-liknande egenskaper överförs från mödrar till deras söner. Drygt 460 000 söner födda i Sverige mellan juli 2006 och december 2015 ingick i registerstudien. Av dessa var drygt 9 000 söner till kvinnor med PCOS. Därefter identifierade forskarna vilka av barnen som var obesa.  

– Vi upptäckte att söner till kvinnor med PCOS har en tvåfaldig riskökning att drabbas av obesitas och att ha höga nivåer av "dåligt" kolesterol, vilket ökar risken för att utveckla insulinresistens och typ 2-diabetes senare i livet, säger Elisabet Stener-Victorin, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet som ledde studien.  

Fynden styrktes i musstudien där forskarna undersökte manliga avkommor till honmöss som före och under dräktigheten matats med antingen en standarddiet eller en diet rik på fett och socker, samt exponerats för höga nivåer av det manliga könshormonet dihydrotestosteron under dräktigheten i syfte att efterlikna graviditeten hos normalviktiga och obesa kvinnor med PCOS.

Hanmössen matades sedan med en standarddiet fram till vuxen ålder då deras fettfördelning och metabolism undersöktes.  

Portrait of Qiaolin Deng
Qiaolin Deng, docent på KI. Foto: Markus Marcetic

– Vi kunde se att dessa hanmöss hade mer fettvävnad, större fettceller och en störd basal metabolism, trots att de ätit en sund kost, säger säger Qiaolin Deng, docent vid samma institution och en av forskarna bakom studien. 

Den reproduktiva förmågan testades 

För att undersöka avkommans reproduktiva förmåga och om fysiologiska egenskaper kan föras vidare i generationer så parades första generationens hanmössen med friska honmöss som inte exponerats för manligt könshormon eller en diet rik på fett och socker. Hela processen upprepades i andra generationen för att nå en tredje generation som är den första generationen som inte exponerats får något.   

– Genom alla dessa experiment kan vi visa att övervikt och höga nivåer av manliga hormoner hos kvinnan under graviditeten kan orsaka långvariga hälsoproblem hos den manliga avkomman. Deras fettvävsfunktion, ämnesomsättning och reproduktionsförmåga försämras, vilket i sin tur påverkar framtida generationer, säger professor Elisabet Stener-Victorin och fortsätter: 

– Dessa fynd är viktiga eftersom de belyser risken för att överföra den här typen av hälsoproblem genom den manliga sidan av en familj, en tidigare okänd risk, och kan hjälpa oss att hitta sätt att tidigt identifiera, behandla och förebygga reproduktiva och metabola sjukdomar i framtiden. 
 
Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Strategiska programmet för diabetes vid Karolinska Institutet, Novo Nordisk Foundation, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Adlerbert Research Foundation. Forskarna rapporterar att det inte finns någon potentiell intressekonflikt. 

Publikation

Transgenerational transmission of reproductive and metabolic dysfunction in the male progeny of polycystic ovary syndrome”, Sanjiv Risal, Congru Li, Qing Luo, Romina Fornes, Haojiang Lu, Gustaw Eriksson, Maria Manti, Claes Ohlsson, Eva Lindgren, Nicolas Crisosto, Manuel Maliqueo, Barbara Echiburú, Sergio Recabarren, Teresa Sir Petermann, Anna Benrick, Nele Brusselaers, Jie Qiao, Qiaolin Deng, Elisabet Stener-Victorin, Cell Reports Medicine, online xx 5 maj 2023, doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101035