Publicerad: 2020-11-13 13:05 | Uppdaterad: 2020-11-18 08:35

Forskare på BioNut får 45 miljoner från Cancerfonden

Lungcancer illustrationer
Illustration: Rebecca Elfast

Vi vill gratulera samtliga våra forskare som fått anslag från Cancerfonden!

Cancerfonden delade den 11 november ut 709 miljoner kronor till cancerforskning i Sverige. Bland dessa finns tio forskare vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära (BioNut) på KI, som tillsammans fick anslag om 45,2 miljoner kronor. Forskningsanslagen fördelas över åren 2021- 2023.

Utökat stöd för cancerforskning

Utöver stödet för de specifika projekt som nämns i listan nedan, så skulle vi vilja uppmärksamma två av våra forskare på BioNut som blev beviljade utökat stöd för sin cancerforskning under åren 2021-2023. Det är Andreas Lennartsson, som fick ytterligare 3 miljoner kronor och Martin Bergö, som fick ytterligare 9 miljoner kronor:

Individuella epigenetiska kombinationsbehandlingar för AML

"Vi kommer att undersöka om individuell epigenetisk manipulation kan öka känsligheten för nedströms läkemedelsbehandling av akut myeloid leukemi", säger Andreas Lennartsson. Han förklarar vidare att syftet med deras forskning är att hitta nya läkemedelskombinationer som kommer att förbättra behandlingseffektiviteten och prognosen för patienterna. "Det här är ett högrisk-, men högvinstprojekt som vi inte skulle kunna utföra utan extra stöd från Cancerfonden", fortsätter han.

Definiering av immunsystemets och CCL28: s roll i lungcancerprogression och metastasering

"Vi gjorde nyligen två överraskande fynd i ett annat projekt, vilket ledde till hypoteserna att en eller flera immunceller krävs för att utveckla metastaser och att lungcancerceller drivs av en autokrin CCL28-CCR3-loop", säger Martin Bergö. Projektet är ett högriskprojekt där de tillsammans med nya samarbetspartners i Europa kommer att testa dessa hypoteser. De hoppas kunna öka den grundläggande kunskapen om mekanismer som styr lungcancermetastaser och potentiellt hitta nya strategier för att stoppa dessa mest dödliga av cancerrelaterade processer.

Ikon samt text "Cancerfonden":
Logo: Cancerfonden

Lista över samtliga beviljade projekt vid BioNut

Lauri Aaltonen
Projekt titel: Functional analysis of Hairless loss and its contribution to colorectal tumorigenesis
Beviljat anslag: 2 år x 1 000 000 SEK

Martin Bergö
Projekt titel: Exploring BACH1-induced coordination of redox and metabolic pathways in cancer metastasis
Beviljat anslag: 3 år x 2 000 000 SEK

Camilla Björkegren
Projekt titel: The DNA double helix in health and disease - Analysis of how supercoiling affects chromosome folding and stability
Beviljat anslag: 2 år x 1 000 000 SEK

Rongrong Fan
Projekt titel: To investigate hepatocyte and liver macrophage remodeling in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and hepatocellular carcinoma (HCC) progression
Beviljat anslag: 3 år x 800 000 SEK

Andreas Lennartsson
Projekt titel: New epigenetic prognostic tools and combination therapies for AML
Beviljat anslag: 3 år x 1 000 000 SEK

Sam Okret
Projekt titel: Betydelsen av kön, könshormoner och ålder för utveckling och tillväxt av non-Hodgkin lymfom (NHL)
Beviljat anslag: 2 år x 1 250 000 SEK

Qiang Pan-Hammarström
Projekt titel: Immunglobulin gen diversifiering: modellsystem för DNA redigering och reparation i humana lymfocyter
Beviljat anslag: 3 år x 1 750 000 SEK

Christian Riedel
Projekt titel: Determining the cell-non-autonomous responses to aneuploidy and their value as cancer-therapeutic targets
Beviljat anslag: 3 år x 800 000 SEK

Staffan Strömblad
Projekt titel: Cell-matrix-interaktioner och signalering i cancer
Beviljat anslag: 3 år x 1 750 000 SEK

Peter Zaphiropoulos
Projekt titel: Circular RNAs in medulloblastoma development
Beviljat anslag: 3 år x 800 000 SEK