Publicerad: 2020-11-12 09:55 | Uppdaterad: 2020-11-13 15:11

KI får 290 miljoner kronor från Cancerfonden

porträtt av professor Fang Fanf i labbet.
Fang Fang, professor, IMM. Foto: Ulf Sirborn

Forskare vid Karolinska Institutet får 290 miljoner kronder från Cancerfonden. Av totalt 709 miljoner fördelat på elva lärosäten går mer än en tredjedel till cancerforskning vid KI. Två av forskarna som får ta del av pengarna är lektor Mattias Rantalainen och professor Fang Fang.

Researcher from MEB named Mattias Rantalainen
Mattias Rantalainen. Foto: Mattias Rantalainen

Mattias Rantalainen, lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, leder ett forskningsprojekt som ska utveckla AI-baserad cancerdiagnostik och får tre miljoner i tre år från Cancerfonden. För att ställa diagnosen cancer behöver läkare idag ta ett vävnadsprov från patienten som sen skickas till en patolog för analys av vävnadsprovet med hjälp av mikroskop. I framtiden kan AI hjälpa till att analysera bilderna från mikroskopet.  

– Det kommer att leda till säkrare diagnoser och ökad tillgänglighet till högkvalitativ cancerdiagnostik, AI har potentialen att bli ett värdefullt beslutstöd för läkarna och kan lösa flera flaskhalsar inom dagens cancerdiagnostik, säger Mattias Rantalainen. 

Fang Fang, professor vid institutet för miljömedicin får 3,75 miljoner kronor fördelat på tre år. Fang Fangs forskningsprojekt ska undersöka om kvinnor med psykisk ohälsa har högre risk att insjukna i livmoderhalscancer än andra kvinnor. Projektet ska titta på huruvida psykisk ohälsa kan kopplas till lägre deltagande i vaccinations- och screeningprogram samt om psykisk ohälsa även kan ha relevans för behandling och dödlighet i livmoderhalscancer.

– Vi ska undersöka om dessa kvinnor har ökad risk för både insjuknande och dödlighet i en cancerform som hade kunnat undvikas. I så fall kunde särskilda insatser riktas för att nå dem, för att öka medvetenheten bland kvinnor och vårdgivare, och deltagande i förebyggande åtgärder, säger Fang Fang, forskare vid Karolinska Institutet som kommer att leda forskningen.  

Projektanslag

KI fick 83 st anslag för projekt, varav två fick den största summan möjligt:

Utökat stöd

Utökat anslag för att möjliggöra stora satsningar:

För information om resterande anslag inom projekt, forskarmånader, planeringsgrupp se lista över samtliga anslag.

Utses i nationell konkurrens 

Vid urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.