Publicerad: 2022-11-17 08:47 | Uppdaterad: 2023-01-25 14:35

Forskare kan ha hittat ny biomarkör för covid-19

dekorativ bild
Genom ett blodtest kan forskare mäta nivån av signalsubstansen IL-26 hos patienten. Foto: Getty Images

Forskare från Karolinska Institutet har kunnat visa att nivåerna av den immunologiska signalsubstansen IL-26 är förhöjda i blodet på patienter med akut covid-19. Samtidigt kan forskarna se att de höga nivåerna av IL-26 är associerade till det kraftfulla inflammatoriska svar som kännetecknar svåra fall av sjukdomen. Fynden som presenteras i Frontiers in Immunology visar att IL-26 har potential att kunna användas som biomarkör för allvarlig covid-19.

Eduardo Cardenas, postdoktor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Eduardo Cardenas, postdoktor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Foto: Ulf Sirborn

Vaccin mot sars-cov-2 har visat sig vara effektivt för att minska antalet fall av allvarlig covid-19. Men uppkomsten av nya varianter av viruset, begränsad distribution av vaccin och avtagande immunitet är problem som gör att det är viktigt att hitta mer effektiv behandling mot sjukdomen.   

– En viktig förutsättning för detta är en ökad förståelse av underliggande immunologiska mekanismer. Det finns även ett behov av förbättrad diagnostik hos covid-19-patienter, säger Eduardo Cardenas, postdoktor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och ledande författare till den nya pilotstudien.  

IL-26 har antivirala effekter   

Forskarna i studien har försökt att förstå hur immunsignalering via cytokinen interleukin-26 (IL-26) engageras vid allvarlig covid-19, något som inte har undersökts tidigare.  

Anders Lindén, överläkare och professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet .
Anders Lindén, överläkare och professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Foto: Privat

– Vi vet sedan tidigare att IL-26 är engagerad i att mobilisera immunceller som motverkar bakteriella infektioner i lungorna, men också vid kronisk luftvägssjukdom hos människa. Dessutom har IL-26 antivirala och antibakteriella effekter, säger Anders Lindén, överläkare och professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.   

För att förstå molekylens inblandning i covid-19 rekryterades 49 patienter som blivit inlagda på sjukhus med sars-cov-2-infektion, varav 44 av patienterna hade allvarliga symptom och fick vårdas med syrgas. Patienterna låg på sjukhus i Stockholm under perioden juni 2020 till januari 2021.   

Samtidigt rekryterades en kontrollgrupp med 27 friska individer under samma period. Därefter mättes nivåerna av IL-26 och andra inflammatoriska substanser i blodet.   

– Vi kan för första gången visa att nivåerna av cytokinen IL-26 är markant förhöjda i blodet på patienter med covid-19, jämfört med friska kontrollpersoner, säger Eduardo Cardenas.  

Visar på en potentiell biomarkör  

Forskarna kunde även se att ökningen var associerad med den så kallade cytokinstormen – ett överdrivet och farligt inflammatoriskt svar som karaktäriserar allvarliga fall av covid-19.   

– Vår upptäckt visar på en potentiell biomarkör för allvarlig covid-19, men givet de antivirala effekter som IL-26 besitter, så kan vi dessutom ha visat på ett nytt mål för behandling, säger Anders Lindén.  

Resultaten är lovande, men preliminära och motiverar fortsatta studier i ett större patientmaterial, enligt Eduardo Cardenas.  

– En sådan studie är på väg och kan ge mer information om den kliniska nyttan av att mäta IL-26 hos covid-patienter, till exempel huruvida nivåerna speglar sjukdomens svårighetsgrad.   

Studien finansierades av Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden.   

Publikation

Increased IL26 associates with markers of hyperinflammation and tissue damage in patients with acute COVID19”, Eduardo I. Cardenas, Sandra Ekstedt, Krzysztof Piersiala, Marianne Petro, Agneta Karlsson, Åsa Kågedal, Susanna Kumlien Georén, Lars-Olaf Cardell, Anders Linden, Frontiers in Immunology, online 17 november 2022, doi:10.3389/fimmu.2022.1016991