Publicerad: 2012-12-28 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 13:21

Forskare avfärdar koppling mellan epilepsi och influensavaccin

En ny registerstudie från Karolinska Institutet finner ingen ökad risk för epilepsi för det omdiskuterade influensavaccinet Pandemrix. I studien, som genomfördes i tre län i Sverige, följdes epileptiker tre månader före och tre månader efter att de vaccinerats för den pandemiska H1N1-influensan, även kallad svininfluensa.

– Eftersom epileptiker i Sverige rekommenderas att vaccinera sig mot influensa varje år är det viktigt att undersöka om det finns någon ökad risk för epileptiskt anfall efter vaccinationen. Vår studie bidrar med information som kan hjälpa läkare att ta ställning till vaccination av epileptiker om H1N1 skulle nå Sverige igen, säger Lisen Arnheim-Dahlström, som lett studien vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Pandemrix har blivit känt bland annat genom de fall av narkolepsi hos barn och tonåringar som debuterade efter vaccinationskampanjen mot den pandemiska influensan vintern 2009-2010. Men innan detta uppmärksammades hade den europiska läkemedelsmyndigheten EMA även fått in rapporter om epileptiska anfall efter vaccination av tidigare kända epileptiker.

I den nu aktuella studien, som publiceras i vetenskapstidskriften British Medical Journal (BMJ) har forskarna därför undersökt kopplingen mellan vaccination med Pandemrix och ökad risk för epilepsi som leder till sjukhusbesök. Resultaten visar att det inte fanns någon ökad risk att få epileptiskt anfall efter vaccination, vare sig man var diagnosticerad med epilepsi under året innan uppföljningen eller inte. Totalt vaccinerade sig drygt 370 000 personer mot H1N1-influensan i de tre län som ingick i studien – Kalmar, Värmland och Norrbotten – under vintern 2009-2010.

Epilepsi är en neurologisk, kronisk sjukdom som yttrar sig i plötsliga krampanfall på grund av elektriska urladdningar hos hjärnans nervceller. Det finns flera orsaker till dessa anfall, så som tidigare ärrbildningar i hjärnan, infektioner eller andra påfrestningar i hjärnan. I de flesta fall finner man aldrig någon bakomliggande medicinsk förklaring. Ungefär 0,5-1 procent av befolkningen i Sverige, motsvarande omkring 60 000 personer, har idag diagnosen epilepsi.

Publikation

Risk of presentation to hospital with epileptic seizures after vaccination with monovalent AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine (Pandemrix): self controlled case series study.
Arnheim-Dahlström L, Hällgren J, Weibull C, Sparén P
BMJ 2012 Dec;345():e7594