Publicerad: 2017-07-26 10:14 | Uppdaterad: 2017-07-27 10:21

Förhöjda kalciumnivåer i blodet och risk för kranskärlssjukdom

Anlag för förhöjda kalciumhalter i blodet ger ökad risk för kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie publicerad i den högt ansedda tidskriften JAMA.

Sedan tidigare är det känt att kalcium har en vital roll i många biologiska processer i kroppen, såsom när blod koagulerar för att till exempel bilda sårskorpor. I den nu aktuella studien har Susanna C. Larsson, forskare vid Karolinska Institutet, tillsammans med kollegor visat att anlag för livslångt förhöjda kalciumnivåer i blodet är kopplat till en högre risk för kranskärlsjukdom och hjärtinfarkt. "Dock vet vi inte om detsamma gäller när kalciumnivåerna är förhöja under en kort eller medellång tidsperiod", skriver forskarna.

För att undersöka detta ha de använt sig av en analysmetod som kallas ”Mendelian randomization” eller ”Mendelisk randomisering” på svenska.

Totalt har 184 305 individer deltagit i studien, och av dem hade 60 801 någon form kranskärlsjukdom (varav större delen hjärtinfarkt).

Publikation

Association of Genetic Variants Related to Serum Calcium Levels with Coronary Artery Disease and Miocardial Infarction

Susanna C. Larsson, Stephen Burgess, Karl Michaëlsson

JAMA, 25 juli 2017, 2017;318(4):371-380, doi:10.1001/jama.2017.8981