Publicerad: 2022-02-16 19:41 | Uppdaterad: 2022-02-16 19:41

Förfinad analysmetod av spermaprov kan påvisa sällsynta genetiska avvikelser

Pappa som håller ett barn i famnen och tittar ut genom fönster
Foto: Kelli McClintock on Unsplash

Forskare vid Karolinska Institutet har i en studie jämfört blod- och spermaprover från pappor till barn med genetiska syndrom där studien visar på högre grad av genetisk avvikelse i sperma än i blod. Resultatet kan få direkt betydelse för val av analysmetod och provmaterial vid utredning för genetiska syndrom. Studiens resultat publicerades nyligen i tidskriften Molecular Genetics & Genomic Medicine.

Likt ett mosaikmönster kan kroppens celler se olika ut och bära på olika egenskaper. Det här kan bero på olika genetiska uppsättningar inom samma individ och benämns mosaicism. Så även om ett blodprov ser normalt ut kan det finnas en genetisk avvikelse i en annan vävnad. Har man en genetisk avvikelse i sina könsceller, kan ens eventuella avkomma ärva avvikelsen i alla sina celler och utveckla svår sjukdom.

Sofia Frisk
Sofia Frisk

I denna studie har 87 friska mammor och pappor till barn med sällsynta genetiska syndrom orsakade av de novo-varianter undersökts med droplet digital PCR, som är en mer finkänslig metod än vad som idag används kliniskt. Två friska pappor visade sig vara mosaiker, det vill säga bärare av samma genetiska variant som barnet, men i låg grad. Genom att jämföra blod och spermaprover från papporna såg man även en högre grad av mosaicism i sperma än i blod. Resultatet indikerar att mosaicism hos föräldrar är vanligare som bakomliggande orsak till genetiska syndrom än vad man idag tror och att blodprov inte alltid fångar upp låggradiga avvikelser. 

– Att förstå mekanismerna bakom en sällsynt sjukdom är grunden för att möjliggöra god uppföljning och eventuell behandling. Fynd av mosaicism kan även precisera vår bedömning av varje familjs risk att få ytterligare ett sjukt barn. Resultatet kan få direkt betydelse för hur vi bör utreda föräldrar till barn där vi hittar de novo-varianter som orsak till sjukdom, med hänsyn till val av analysmetod och provmaterial, säger försteförfattaren Sofia Frisk, ST-läkare på Klinisk genetik och doktorand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet. 

Ann Nordgren och Fulya Taylan
Ann Nordgren och Fulya Taylan Foto: Rick Guidotti

Studien har genomförts av forskare vid gruppen Sällsynta Diagnoser vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och sisteförfattarskapet delas av Fulya Taylan och Ann Nordgren.

Arbetet har finansierats av Vetenskapsrådet, Region Stockholm (Forskar-ST), Karolinska Institutet, Hjärnfonden, Bertil Hållstens forskningsstiftelse och Sällsyntafonden. 

Publikation

Detection of germline mosaicism in fathers of children with intellectual disability syndromes caused by de novo variants.
Frisk S, Wachtmeister A, Laurell T, Lindstrand A, Jäntti N, Malmgren H, Lagerstedt-Robinson K, Tesi B, Taylan F, Nordgren A
Mol Genet Genomic Med 2022 Feb;():e1880