Publicerad: 2017-03-16 15:55 | Uppdaterad: 2017-03-16 16:08

Föräldraskap kopplat till längre liv

Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av data från nationella register funnit att föräldrar lever längre än barnlösa. Studien publiceras i Journal of Epidemiology & Community Health.

Vid 60 års ålder var den beräknade återstående livslängden nästan två år längre för män med barn och 1,5 år längre för kvinnor med barn jämfört med personer utan barn.

I den registerbaserade studien ingick alla män (704 481) och kvinnor (725 290) födda 1911-1925 och bosatta i Sverige. Forskarna samlade också in registerdata om civilstånd, antal barn och kön på barnet/barnen.

Kopplingen till ökad livslängd påverkades inte av barnets kön. Sambandet var något starkare för ogifta personer, åtminstone för ogifta män. Eftersom det är en observationsstudie kan inga slutsatser om orsakssamband dras.

Försteförfattare är Karin Modig, forskarassistent vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

Denna nyhet baseras på ett pressmeddelande från Journal of Epidemiology & Community Health.

Publikation

“Payback time? Influence of having children on mortality in old age”
K Modig, M Talbäck, J Torssander, A Ahlbom.
Journal of Epidemiology & Community Health, online 14 mars 2017, doi: 10.1136/jech-2016-207857