Publicerad: 2021-11-01 15:57 | Uppdaterad: 2021-11-01 16:51

Fokus på nasofaryngealt karcinom

Nasofaryngealt karcinom, NPC, är en sällsynt tumörform i huvud och hals och uppkommer i nasopharynx längst bak i näsan. NPC har en särskilt hög förekomst i södra Kina, Sydostasien och Nord- och Östafrika men är sällsynt i resten av världen. Man vet väldigt lite om dess etiologi men tror att genetisk predisposition, miljöfaktorer och infektion med Epstein-Barr-virus (EBV) är inblandade.

Yufeng Chen
Yufeng Chen. Photo: Gunilla Sonnebring

Yufeng Chen, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, har ägnat sitt avhandlingsarbete till att få fram mer kunskap om sjukdomens etiologi. Han har främst fokuserat på sambanden mellan NPC och miljömässiga, virala och andra mikrobiella faktorer.

Kan du beskriva några resultat som doktorsavhandlingen visar, Yufeng? 

–Vi genomförde en stor populationsbaserad fall-kontrollstudie, ”NPC Genes, Environment, and EBV” (NPCGEE) i södra Kina från 2010 till 2014, säger Yufeng Chen. Vi inkluderade 2554 histopatologiskt bekräftade incidenta NPC-fall och 2648 kontroller från befolkningen som matchades mot fallen med hänsyn till ålder, kön och geografiskt område. Vi tittade på ett antal miljöfaktorer, såsom exponeringar i bostäder och undersökte också sambandet mellan oralt mikrobiom och NPC-status. Vi fann bland annat att de som exponeras för både bostads- och yrkesriskfaktorer löper ökad risk för NPC, vilket kan bidra till förståelsen av sjukdomens etiologi och kunna mildra bördan av NPC i endemiska områden.

Varför valde du att forska om just detta?

–Min bakgrund är inom epidemiologi och biostatistik och är själv född i södra Kina, där NPC-incidensen är den högsta i världen, vilket gör mig särskilt intresserad av att förstå sjukdomen. Tack vare min handledare Weimin Ye, som tidigare lett NPCGEE-studien som undersökte sjukdomens komplexa etiologi, fick jag möjlighet att arbeta med detta.

Vad ska du göra efter att du försvarat din avhandling? 

–Jag planerar att forska vidare som post doktor med fokus på psykologiska faktorer och sjukdomar i samarbete med forskare vid KI och Islands universitet.

Avhandling

“An epidemiological study on nasopharyngeal carcinoma”

Yufeng Chen, Karolinska Institutet (2021), ISBN: 978-91-8016-374-3

Kontakt

Yufeng Chen Postdoktor