Publicerad: 2017-06-08 14:24 | Uppdaterad: 2017-06-08 14:35

Färre återfall i schizofreni med långtidsverkande injektioner

Risken för återfall bland patienter med schizofreni skiljer sig åt beroende på vilket läkemedel som ges, enligt en registerstudie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry. Klozapin och långtidsverkande injektioner var förknippade med färre återinläggningar på sjukhus än andra former av antipsykotiska läkemedel.

Antipsykotisk behandling ska förebygga återinsjuknande i psykossjukdomen schizofreni. I dag finns ett flertal antipsykotiska preparat, men hittills har det varit kontroversiellt huruvida det finns någon kliniskt relevant skillnad mellan de olika behandlingarna när det kommer till att förebygga just återfall.

Närmare 30 000 patienter

För att ta reda på det har forskare vid Karolinska Institutet genomfört en registerstudie med 29 823 svenska patienter som var mellan 16 och 64 år 2006 och som fick en schizofrenidiagnos mellan 2006 och 2013. Varje individ användes som sin egen kontroll för att eliminera matchningsproblem som annars lätt skulle kunna uppstå, då patienter som är mer allvarligt sjuka ofta behandlas med andra preparat än de som inte är lika sjuka.

Forskarna undersökte sedan vilka mediciner patienterna fick och om de hade lagts in på sjukhus igen, gjort ett självmordsförsök, slutat att ta sin medicin eller dött.

– Vi observerade betydande skillnader mellan de olika antipsykotiska behandlingarna. Klozapin och långtidsverkande injektioner var förknippade med bäst resultat, säger Jari Tiihonen, specialistläkare och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

20-30 procent lägre risk för återinläggning

Risken för att patienterna hade återinlagts på sjukhus var omkring 20-30 procent lägre då patienterna fick långtidsverkande injektioner av antipsykotiska läkemedel jämfört med om patienterna fick samma medicin fast oralt. Denna skillnad observerades speciellt bland de patienter som hade sin första sjukdomsepisod.

– Våra resultat antyder att risken för att patienten ska läggas in på sjukhus igen är olika stor för olika antipsykotiska preparat, säger Jari Tiihonen.

Studien har finansierats med hjälp av medel från Janssen-Cilag. Jari Tiihonen har arbetat som konsult åt Fimea, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, F. Hoffmann-La Roche, Janssen-Cilag, Lundbeck och Organon.

Publikation

”Real-World Effectiveness of Antipsychotic Treatments in a Nationwide Cohort of 29 823 Patients With Schizophrenia”
Jari Tiihonen, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Maila Majak, Juha Mehtälä, Fabian Hoti, Erik Jedenius, Dana Enkusson, Amy Leval, Jan Sermon, Antti Tanskanen och Heidi Taipale
JAMA Psychiatry, online 7 juni 2017, doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.1322