Publicerad: 2022-05-20 16:43 | Uppdaterad: 2022-12-09 13:32

Fantasiexperter i Karolinska Institutets laboratorier – i forskningens tjänst

Närbild av ett barns hand som håller färgglad lera
Fantasimolekyler blir verklighet när barn från Husbygårdsskolan besöker Karolinska Institutets laboratorium. Foto: Karl Gabor

Forskarna på Karolinska Institutet har en mycket viktig uppgift. De ska komma på sådant som vi ännu inte vet. Men hur gör man det? Jo, det allra, allra viktigaste är att ha fantasi. Det vet forskarna, och därför har de bjudit in skolbarn till sitt laboratorium för att få ta del av deras fantasi.

En man håller armen om ett skelett
Tom Holm ... och en väldigt gammal KI professor?

Barn som är experter på att tänka nya tankar och har fantasi som kan flöda fritt. Barn som går Berättarministeriets skolprogram Redaktör Schwartz forskningsresa. Forskarna är oändligt tacksamma för hjälpen och hoppas innerligt att barnen kan tänka sig att själva bli forskare i framtiden.

Tom Holm är lärare på Husbygårdsskolan. En dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Han har arbetat 20 år i Husby och vill vara kvar där tills det är dags att pensionera sig. Tom Holm har ett uppdrag – att bygga kunskapsglädje och framtidstro hos sina elever. Elever med erfarenheter från en mängd länder och kulturer och en nyfikenhet som omfamnar allt omkring dem.

Hur ser du på dagens besök på Karolinska Institutet?

– Vi är inte bortskämda med den här typen av aktiviteter. Det krävs lite extra för att skapa en dynamisk undervisning. Som till exempel samarbete med externa aktörer, där Berättarministeriet är en viktig organisation med en bra och stabil uppbyggnad. Vi lärare behöver inte oroa oss för om det ska funka när vi använder Berättarministeriets skolprogram – vi vet att det funkar. Det är väldigt uppskattat att våra elever får ta del av andra arbetsplatser. Att få åka på besök och jobba med forskare i ett riktigt laboratorium är guld värt. På mellanstadiet har vi inga labbsalar, och besöket på Karolinska Institutet kompenserar för det på ett värdefullt sätt. Att Berättarministeriets program är helt kostnadsfria för skolan är en viktig faktor. Det gör det mycket enklare att nappa. Men det viktigaste är att programmen har bäring på undervisningen, att de är ett stöd för läraren i det dagliga arbetet.

Han har jobbat med Berättarministeriet i flera år och tycker att lektionsuppläggen är bra och tydliga. De blir ett komplement till den ordinarie undervisningen.

– Lektionerna är flexibelt uppbyggda, läraren kan välja de delar som passar och kan använda Berättarministeriets material som fördjupning. Inför besöket har vi arbetat med forskarlådan som ingår i Redaktör Schwartz forskningsresa. Den passade oss perfekt, eftersom vi just då arbetade med de fem sinnena och fick stor nytta av experimenten i forskarlådan. Eleverna älskade det! ”Åh, när kan vi sätta i gång?” Det här att få färdigt material till undervisningen är verkligen något extra. En annan viktig faktor för oss är närheten. Att Berättarministeriet finns i Husby centrum underlättar oerhört, säger Tom Holm.

En grupp barn står runt ett bord och skapar fantasimolekyler.
Fantasiexperter från Skönstaholmsskolan/Kvickentorpsskolan klass 4A. Foto: Karl Gabor

Hur har ni förberett er inför besöket på Karolinska Institutet?

– Vi har tittat på film och bilder från Karolinska Institutet, tagit reda på hur huset ser ut, hur ett laboratorium ser ut. Vi har pratat om olika nyckelbegrepp, gått igenom labbrapporter och såklart använt Berättarministeriets material. Momentet om källkritik var särskilt bra, precis det vi behövde för att fördjupa det arbete vi håller på med i skolan. Vi har gått igenom texterna om uppfinnare och forskare, eleverna är väldigt fascinerade av dem.

Inför besöket har det rått stor förväntan. Detaljer som namnskyltar med Karolinska Institutets logga och inte minst den chartrade bussen som kör barnen dit och hem, har bidragit till att bygga upp besöket till en stor och märkvärdig händelse för hela klassen.

– Jag har redan varit här med en annan klass och några dagar efter besöket fick de i uppdrag att skriva en text. Alla ville skriva om sitt besök. Det blev ett bra sätt att koppla samman svenska och NO. Eleverna skrev fantastiska texter! Varierade ordval, minne för detaljer och en berättarglädje utöver det vanliga. Och den framtidstro besöket skapar – här kan jag också jobba bara jag pluggar och anstränger mig. Ingenting är omöjligt, jag kan bli det jag vill.

På vilket sätt är Berättarministeriets program språkstimulerande?

– Jag gillar upplägget med olika infallsvinklar på språket. Att eleverna får träffa andra vuxna som tar dem och deras tankar på allvar och omsätter det till en process där de skriver och sätter ord på saker är oerhört värdefullt för elever som kommer från olika länder och språkbakgrund och behöver stöttning. Att de får jobba på en lagom nivå – inte för avancerat, inte för lätt – är en nyckel för att det ska upplevas lustfyllt och kreativt. Berättarministeriets erfarenhet gör att programmen och materialet är perfekt anpassade till mina elever, säger Tom Holm.

Vad säger då eleverna själva?

– Här vill jag jobba i framtiden!

– Att fixa banan-DNA var som att baka. Jag älskar att baka.

– Jag vet mycket om kemi. Det var som jag trodde.

– Allting har varit jättebra. Bra service!

– Jag vill forska på nya färger, jag älskar att måla och rita. Nya färger som inte finns än. Eller forska på om man kan byta DNA?

Och vad frågar de forskarna om?

– Brukar ni blanda olika saker slumpmässigt och hoppas att ni hittar något?

– Vad är det farligaste ämnet i världen?

– Vad händer om vi inte har någon måne?

– Kan man spara ljud och lukt på burk?

– Varför brinner inte vatten?

– Varför blir det luftbubblor på insidan av ett glas med vatten om det får stå över natten?

Nu kan vi se framtiden an med tillförsikt, dagens fantasiexperter kommer att upptäcka fantastiska ting när de tar steget in i forskarvärlden.