Publicerad: 2020-11-18 09:10 | Uppdaterad: 2020-11-19 14:19

Fallrapport: 5 barn med sannolik långvarig covid-19

Två barn på promenad på en grusväg
Barn på promenad Foto: Gunilla Sonnebring

De senaste månaderna har det kommit rapporter om vuxna med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Hittills har man inte vetat om sådana symptom även förekommer hos barn. Barn tenderar att bli mindre sjuka i covid-19 än vuxna, men i en fallrapport från Karolinska Institutet beskriver nu professor Jonas F Ludvigsson fem barn med sannolik ”long covid”. Fallrapporten publiceras tillsammans med en systematisk översikt om fenomenet hos barn i tidskriften Acta Paediatrica.

Covid-19 kan leda till svår sjukdom, intensivvård och död. Värst utsatta är äldre och människor som tillhör riskgrupperna, som t.ex. har hjärtkärlsjukdom, fetma eller diabetes. Covid-19 tenderar dock att ha ett mildare förlopp hos barn vilka mycket sällan blir svårt sjuka.

Även om det är känt att ett litet antal barn utvecklar multiinflammatoriskt syndrom (”MIS”) så finns det ännu mycket litet forskning om andra komplikationer av sjukdomen hos barn. I en systematisk översikt av Jonas F Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus, presenteras den tidigare litteraturen om så kallad ”long covid” hos barn. I studien identifierades 179 publikationer, men ingen av dessa beskrev long covid hos barn (här definierat som symptom i mer än 2 månader efter covid-19 debut).

I samma artikel ingår också en fallrapport där fem barn med långvariga symptom efter covid-19 beskrivs.

- Barnen var mellan nio och 15 år gamla och fyra var flickor. Alla fem uppvisade trötthet, andfåddhet/andningsbesvär, och hjärtklappning eller bröstsmärtor mer än två månader efter att de fått covid-19. Fyra av barnen hade huvudvärk, koncentrationssvårigheter, muskelsvaghet, yrsel och halsont. Det här är symptom som också ses hos vuxna med långdragna besvär efter covid-19, säger Jonas F Ludvigsson.

Alla barn hade kvarstående besvär sex till åtta månader efter insjuknande i covid-19. Trötthet var det vanligaste symptomet.

- Mer än ett halvår efter sjukdomsdebuten så hade flera av barnen blivit bättre, men ingen hade helt gått tillbaka till skolan. Mer forskning behövs kring hur vanligt långvarig covid-19 är och vilken prognos det har hos barn. Sjukvården behöver följa upp de här barnen. Flera av dem har fortfarande påtagliga besvär,” säger Jonas F Ludvigsson.

Jonas F Ludvigsson leder en studie på uppdrag av det svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG). Den studien har fått finansiering från Janssen.

Publikation

"Case report and systematic review suggest that children may experience similar long-term effects to adults after clinical COVID-19,” Jonas F Ludvigsson, Acta Paediatrica, 17 november, 2020, doi: 10.1111/apa.15673