Publicerad: 2023-12-18 18:40 | Uppdaterad: 2023-12-18 18:41

Extra anslag från Cancerfonden till KI för kliniska studier

Bild: Getty Images
Illustration: Getty Images.

I kliniska studier testas nya metoder och behandlingar på människor under kontrollerade former. Men kliniska behandlingsstudier är ofta mycket dyra att genomföra och kräver resurser som gör att många olika yrkesgrupper kan arbeta tillsammans. Nu har Cancerfonden fattat beslut om en extra tilldelning av anslag till tio forskare för kliniska studier. Sex av dessa är forskare vid Karolinska Institutet.

Malin Sund.
Malin Sund. Foto: Cancerfonden.

– I Sverige har det blivit allt svårare för forskare att hitta finansiering för kliniska studier och att få patienter att vara med i forskningen. Jag är stolt över att vi nu kan göra den här satsningen med riktigt stora anslag till några riktigt starka forskningsprojekt, säger Malin Sund, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Målet är att få fler effektiva behandlingar så att fler cancerpatienter kan botas eller leva länge med god livskvalitet. När ansökningsomgången stängde hade det kommit in 48 ansökningar och Cancerfondens forskningsnämnd har med hjälp av en internationell expertgrupp valt ut 10 projekt som ansetts vara mest lovande. 

Bland de 10 ansökningar som nu får anslag drivs 6 av forskare vid Karolinska Institutet. KI-forskarna Karl-Johan Malmberg och Pernilla Lagergren tilldelas några av de större anslagen.

I och med denna särskilda satsning och tidigare beviljade anslag har Cancerfonden i år fattat beslut om forskningsanslag motsvarande den rekordstora summan 980 miljoner kronor.

Immunterapi på nytt sätt

Cancerforskaren Karl-Johan Malmberg leder ett forskningsprojekt inom immunterapi som får 19 miljoner kronor. Idag finns behandlingar som aktiverar immunsystemets T-celler att angripa cancer. 

Karl-Johan Malmberg vill nu ta den forskningen ett steg längre och försöka träna upp en annan av immunsystemets celltyper som kallas NK-celler. Detta har potential att kunna hjälpa ännu fler cancerpatienter.

Karl-Johan Malmberg. Foto: Bildmakarna.

– Vårt forskningsteam har uppnått något fantastiskt! Tack vare Cancerfondens stöd kan vi nu starta en klinisk studie där patienter med blodcancer behandlas med NK-celler. Detta bygger på årtionden av forskning och öppnar dörren för att applicera ny kunskap från labbet direkt till patientvård, säger Karl-Johan Malmberg, senior forskare vid institutionen för medicin, Huddinge.

App som stöd efter operationen

Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, forskar om stöd för återhämtning efter behandling av matstrups- eller magsäckscancer. 

Projektet får nu 15 miljoner kronor för att utvärdera en mobilapplikation där patienten kan få individanpassade förslag till egenvård och hjälp att få kontroll över sin situation.

Pernilla Lagergren.
Pernilla Lagergren. Foto: Sanna Percival.

– Vi har gjort en förstudie och många patienter har uttryckt att de saknar stöd när de kommer hem från sjukhuset efter operation. Det vill vi kunna möta med resultaten från det här projektet, säger Pernilla Lagergren, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Forskningen bedrivs genom ett nära samarbete med gruppens forskningspartners som består av tidigare matstrups- eller magsäckscancerpatienter tillsammans med ett stort nätverk av bland annat patientföreningen, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och dietister. Cirka 250 patienter över hela Sverige kommer att få använda appen i projektet.

Fler forskare på Karolinska Institutet som tilldelats Cancerfondens anslag för kliniska studier: 

Olof Akre. Foto: Ulf Sirborn.

Olof Akre vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, tilldelas sammanlagt 15 000 000 kronor under 5 år för projektet ”SPCG-15 Primary radical prostatectomy versus primary radiotherapy for locally advanced prostate-cancer – an open randomized clinical trial” (SPCG-15 Primär radikal prostatektomi kontra primär strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer - en öppen randomiserad klinisk prövning).

Renske Altena
Renske Altena. Foto: Johanna Furuhjelm.

Renske Altena vid institutionen för onkologi-patologi, tilldelas sammanlagt 4 000 000 kronor under 3 år för projektet ”The HER2-Ex PET-trial: Advancing treatment selection and unveiling biological insights in HER2-low breast cancer using HER2-PET imaging” (HER2-Ex PET-studien: Förbättrat behandlingsval och avslöjande av biologiska insikter i HER2-låg bröstcancer med hjälp av HER2-PET-avbildning).

Henrik Grönberg. Foto: Stefan Zimmerman.

Henrik Grönberg vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, tilldelas sammanlagt 15 000 000 kronor under 3 år för projektet ”Pro-Bio: An outcome-adaptive and randomised multi-am biomarker driven study in patients with metastatic prostate cancer” (Pro-Bio: En resultatanpassad och randomiserad biomarkördriven multiam-studie hos patienter med metastaserande prostatacancer).

Mats Heyman. Photo: Privat
Mats Heyman. Foto: Privat.

Mats Heyman vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas sammanlagt 15 000 000 kronor under 5 år för projektet ”ALLTogether1 – A European clinical trial for acute lymphoblastic leucaemia in children and young adults” (ALLTogether1 - En europeisk klinisk prövning av akut lymfatisk leukemi hos barn och unga vuxna).