Publicerad: 2023-03-27 12:39 | Uppdaterad: 2023-03-27 17:56

54,9 miljoner kronor till KI-forskare från Cancerfonden

Photo of child with leukemia sitting in her grandma's lap.
Foto: iStock

Tretton forskare vid Karolinska Institutet får dela på 54,9 miljoner kronor i forskartjänstanslag från Cancerfonden. Totalt delar fonden ut 124,3 miljoner kronor till 31 cancerforskare i Sverige.

Christofer Juhlin
Christofer Juhlin. Foto: Cancerfonden

Christofer Juhlin är en av KI-forskarna som tilldelas medel. I ett pressmeddelande från Cancerfonden berättar han om sitt projekt där forskarna ska analysera huruvida en specifik gen, TERT-genen, kan användas för att bedöma vilken typ av behandling som är bäst för en patient med sköldkörtelcancer.

– Vi tror att TERT-genen fungerar som en molekylär kristallkula. Nu ska vi använda den insikten för att se om den kan hjälpa oss att identifiera högriskpatienter och därmed ställa en mer precis diagnos som hjälper oss i vidare bedömning och uppföljning, säger Christofer Juhlin i pressmeddelandet.

Cancerfonden beviljar pengar till forskning cirka två gånger per år. I år gör fonden även en extra satsning på vårdforskning, som fokuserar på att höja livskvalitet för drabbade både under och efter behandling.

Alla KI-forskare som fått anslag

Institutionen för onkologi-patologi

Fredrik Strand tilldelas 7 296 000 kronor över en sexårsperiod för projektet “Image focused machine learning development and clinical evaluation to promote the health of women with breast cancer”.

Christofer Juhlin tilldelas 5 214 000 kronor över en sexårsperiod för projektet ”Dysregulation of TERT in thyroid cancer – with focus on clinical implementation”.

Svetlana Bajalica Lagercrantz tilldelas 2 400 000 kronor över en treårsperiod för projektet ”Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning”.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Cecilia Bartholdson tilldelas 3 648 000 kronor över en treårsperiod för projektet ”Clinical ethics support services in paediatric oncology – focusing on patient and parent participation”.

Sahar Salehi tilldelas 7 296 000 kronor över en sexårsperiod för projektet ”Bringing the future to the present by means of clinical trials and translation research to define and improve patient selection and treatment in ovarian-, endometrial- and cervical cancer”.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Poorna Anandavadivelan tilldelas 3 774 000 kronor över en treårsperiod för projektet ”Personalised exercise oncology for improvement of supportive care: a super umbrella trial to demonstrate the (cost)-effectiveness of live-remote exercise in cancer survivors - PREFERABLE-II”.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anna Schandl tilldelas 2 607 000 kronor över en treårsperiod för projektet ”Prediction and treatment of long-term sequelae after oesophageal cancer surgery”.

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Federico Pietrocola tilldelas 6 348 000 kronor över en sexårsperiod för projektet ”Targeting the senescent stromal barrier to limit lung cancer progression”.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Dina Gamaleldin Mansour Aly tilldeals 2 202 000 kronor över en treårsperiod för projektet ”Stratification of patients with cancer for personalised medicine”.

Institutionen för medicin, Huddinge

Christopher Maucourant tilldelas 2 202 000 kronor över en treårsperiod för projektet ”Deciphering the immune features that are increasing the risks to develop Hepatocellular Carcinoma (HCC) and Cholangiocarcinoma (CCA) during chronic liver diseases”.

Institutionen för medicin, Solna

Jiezhen Mo tilldelas 2 202 000 kronor över en treårsperiod för projektet ”Understanding of the role of mast cells in Waldenström macroglobulinemia through single-cell multi-omics”.

Institutionen för laboratoriemedicin

Yitian Zhou tilldelas 2 202 000 kr över en treårsperiod för projektet ”Precision medicine by personalized dosing of capecitabine and tamoxifen in breast cancer – advanced pharmacogene sequencing, phenotype markers and modeling of patientunique genetic variants”.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Maria Genander tilldelas 7 548 000 kronor över en sexårsperiod för projektet ”Defining esophageal progenitor niches – location as determinant of fate, regeneration and transformation”.