Publicerad: 2018-05-04 10:09 | Uppdaterad: 2018-05-07 11:51

Eva Hellström-Lindberg får stort anslag till sin forskning om blodcancersorten MDS

Eva Hellström-Lindberg Wallenberg Clinical Scholar 2018

Eva Hellström- Lindberg blev nyligen utsedd till Wallenberg Clinical Scholar 2018. Hon får 15 miljoner kronor under en femårsperiod för att fortsätta sin forskning på blodcancersorten myelodysplastiskt syndrom (MDS).

Eva Hellström- Lindberg är överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Huddinge, där hon driver sin forskargrupp på Centrum för hematologi och regenerativ medicin. Hon har forskat på MDS redan innan det blev en diagnos 1985, vilken hon var med och fastställde.

Kan du berätta lite mer om MDS?

– Det är en typ av blodcancer som ofta drabbar äldre personer – runt 70 år. Sjukdomen beror på förändringar i benmärgens stamceller vilket gör att de delar sig och mognar ut på ett felaktigt sätt och därmed leder till nedsatt bildning av röda och vita blodkroppar samt blodplättar och dessutom hög risk för utveckling av akut leukemi. Det är en allvarlig sjukdom som blivit vanligare och innebär mycket lidande för patienten, säger Eva Hellström- Lindberg.

Var i forskningen är ni just nu?

– Min forskning består av två huvudspår; ett där vi tittar på biologin bakom MDS med ringsideroblaster (MDS-RS) vilket är starkt kopplat till en specifik mutation i en splice factor gen, SF3B1. Vi försöker förstå hur denna mutation stör röd blodkroppsbildning, och varför vissa patienter utvecklar 100% muterade stamceller medan andra behåller friska stamceller och bättre blodvärden. I den andra delen fokuserar vi på den potentiellt botande behandling vid MDS, stamcellstransplantation. Vi utvecklar helt nya molekylära verktyg för att i tidigt skede kunna förutspå återfall – vilket är tyvärr väldigt vanligt vid MDS, förklarar hon. I nästa steg ska vi använda dessa verktyg för att utveckla nya behandlingar, berättar Eva Hellström- Lindberg.

Vad ska forskningsmedlen gå till?

– Vi har tagit fram ett verktyg som på en tidig nivå ska hitta tecken på återfall och på så sätt göra att patienten får rätt behandling i ett tidigt skede. Det här verktyget testas nu i en Nordisk studie som pågår i 3-4 år och har goda förhoppningar att kunna förlänga livslängden för MDS- patienter. Tekniken för den här sortens forskning är kostsam och utmärkelsen ger goda möjligheter att kunna fortsätta utveckla nya metoder. Även MDS-RS projektet behöver tillskott av forskare och medel för att kunna hålla sig framme i internationell konkurrens. Jag kommer att utöka forskargruppen med ett par post docs, säger Eva Hellström- Lindberg.

Kungl. Vetenskapsakademien och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse driver tillsammans programmet Wallenberg Clinical Scholars. Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna och ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet. Fyra forskare blev Wallenberg Clinical Scholars 2018.
Mer om Knut och Alice Wallenbergs stiftelse