Publicerad: 2018-09-26 17:13 | Uppdaterad: 2018-09-26 17:35

EU-projekt ska öka kunskapen om hormonstörande ämnen

Hormonstörande kemikalier i vår omgivning kan bland annat påverka den tidiga neurologiska utvecklingen hos barn, men kunskapen om hur detta går till är fortfarande dålig. Nu startar ett EU-finansierat forskningsprojekt, koordinerat från Karolinska Institutet, för att öka kunskapen och även hitta bättre testmetoder.

Projektet kallat ENDpoiNTs (Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental NeuroToxicity) inkluderar 16 partners inom Europa, USA och Australien. Koordinator för hela projektet är Joëlle Rüegg, molekylärbiolog och docent vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet och även knuten till Swetox. Totalt bidrar EU genom sitt ramprogram Horizon2020 med 6,89 miljoner euro eller omkring 70 miljoner kronor.

Forskarna inom ENDpoiNTs hoppas kunna klargöra orsakssambanden mellan hormonstörande kemikalier och neurologiska utvecklingsskador genom att föra samman expertis inom olika toxikologiska forskningsområden – som idag till stora delar är skilda från varandra – och kombinera nya experimentella forskningstekniker med avancerad biostatistik och registerdata. En annan viktig del är också att anpassa de verktyg projektet tar fram så att de kan användas ute i samhället.