Publicerad: 2020-05-29 15:51 | Uppdaterad: 2020-05-29 15:53

Etiologi och prognos för cancer i magsäck och matstrupe

Isabella Ekhedens avhandling fokuserar på cancer i magsäcken och matstrupen som hör till de dödligaste cancerformerna i världen. Målet med avhandlingen har varit att utforska förstadier till cancer i magsäcken och matstrupen samt studera hur valet av cellgiftsbehandling påverkar överlevnaden hos patienter med cancer i magsäcken och matstrupen.

Det är bara en av tre patienter med magsäckscancer och en av sex patienter med matstrupscancer som lever fem år efter sin diagnos.

Överlevnaden är avsevärt bättre bland patienter där man kan operera bort tumören, men majoriteten av patienterna, så många som 70-80% har så pass spridd cancer att detta inte är möjligt. Därför får de flesta patienter med spridd tumör endast lindrande eller ingen behandling. Både patienter som har en utsikt att bli botade och patienter som planeras för lindrande behandling kan få cellgifter. Tyvärr följer man sällan upp överlevnaden bland patienter som fått olika cellgifter.  

Det är högst önskvärt att minska det lidande som cancer i magsäcken och matstrupen orsakar. En hörnsten i att minska sjukdomsbördan är att förstå vad som orsakar dessa sjukdomar.

Den 12 juni försvarar Isabella sin avhandling “Etiology and prognosis of gastroesophageal cancers". Hennes opponent är Professor Peter Malfertheiner från Otto v. Guericke Universitetet Magdeburg. Isabellas handledare är Weimin Ye, Olof Nyrén, Amelie Plymoth och Pauline Raaschou.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/8440396687?pwd=d0lZYTZlZDdhRFM5NG9vSEJtNGlxUT09

Läs hela avhandlingen i K:s öppna arkiv.