Publicerad: 2024-02-13 10:16 | Uppdaterad: 2024-02-13 14:43

Epidemiolog sekonderad till WHO tar med sig värdefulla insikter tillbaka till KI

Metalskylt på väg där det står WHO regional office Aman jordan
WHO:s regionkontor i Aman, Jordanien Foto: Moa Herrgård

Östra Medelhavsområdet står potentiellt inför risken för en komplex hälsokris, inte minst på grund av kriget i Gaza. Risken för spridning av infektionssjukdomar innebär att effektiv epidemiologisk övervakning och åtgärder är avgörande. För att bistå i detta arbete har Centrum för hälsokriser sekonderat epidemiologen Moa Herrgård via vårt medlemskap i WHO:s Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN).

Profilbild på Moa Herrgård
Moa Herrgård Foto: Privat

Efter sin masterexamen i epidemiologi vid the London School of Hygine and Tropical Medicine har Moa arbetat med flera projekt, bland annat med att analysera covid-19-data för Charité Universitätsmedizin Berlin. På KI har hon varit knuten till forskargruppen Global Disaster Medicine - Health Needs and Response sedan 2017. Där har hon särskilt arbetat med att utveckla och organisera kurser och simuleringsövningar. Bland annat har hon varit med och utvecklat masskadesimuleringsverktygen ViTriEx och AnTriEx. Hon har arbetat med Centrum för hälsokriser sedan våren 2022, då hon bland annat ingick i ett team som åkte till Moldavien för att genomföra masskadeövningar. 

Att sekondera expertis till pågående hälsokriser är en viktig del av Centrum för hälsokrisers arbete. Det ger oss möjlighet att bidra med vår expertis och våra kunskaper där de behövs som mest, samtidigt som vi får tillbaka värdefull kunskap och erfarenhet till vår verksamhet här. Vi fick tillfälle att prata med Moa på plats i Aman, och ställde tre frågor om hennes arbete. 

Vad arbetar du med? 

Jag är sekonderad till Världshälsoorganisationens regionala centrum för hälsokriser i Amman, Jordanien, i sex månader, genom WHO:s Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN). Mitt jobb är att ge tekniskt stöd och hjälp med att upptäcka, verifiera och reagera på folkhälsoproblem i regionen, inklusive utveckling av system för övervakning och tidig varning vid utbrott av smittsamma sjukdomar. 

Din sekondering började för bara en vecka sedan, vad arbetar du med just nu? 

Min första uppgift är att göra en landscape analysis av Field Epidemiology Training Programs (FETPs)  i regionen. Jag kommer också att vidareutveckla dem och stöjda kunskapsutbyte genom Engagement Framework for National Public Health Institutes in Emergency Preparedness and Response.

Senare är planen att jag också ska jobba med att utveckla ett gränsöverskridande övervakningssystem för att upptäcka spridningen av infektionssjukdomar genom att hitta synergier i de befintliga nationella systemen för övervakning och tidig varning. 

Vad tror du att du kommer att ta med dig från det här till ditt jobb på KI?

Jag tror att det jag lär mig mer om bästa praxis för epidemiologisk fältutbildning och det kommer att skapa medvetenhet och insikter som kan tas med tillbaka till KI och användas i vår undervisning och utbildning i utbrottsberedskap. Dessutom är erfarenheten av att ha arbetat med att stödja systematiska tvärnationella samarbeten värdefull i allmänhet, inte minst med tanke på det ökade fokuset på civil krisberedskap som en del av de pågående initiativen för att stärka totalförsvaret i Sverige.