Publicerad: 2010-07-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-10 13:59

Enklare och billigare infektionsskydd vid inläggande av näringskateter i magsäcken

Forskare vid Karolinska Institutet rekommenderar en ny rutin för infektionsskydd vid inläggning av så kallad perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), ett rör för sondmatning direkt inlagt via bukväggen i magsäcken. Den nya rutinen är både enklare och billigare än den som används idag. Metoden, som presenteras i ansedda British Medical Journal (BMJ), har testats kliniskt på över 200 patienter vid Karolinska Universitetssjukhusets endoskopienhet i Solna.

PEG används normalt för patienter som inte kan svälja och äta på vanligt sätt ska kunna få näring och där förbättring på kort sikt inte är förväntad, exempelvis vid cancersjukdomar i svalg eller matstrupe och stroke. I Sverige görs flera tusen PEG-operationer om året och operationen blir allt vanligare. Ett problem med ingreppet är att risken för infektion är stor, något som i värsta fall kan leda till att patienten avlider. För att minska infektionsrisken ges idag cefuroxim, en typ av flytande antibiotika för användning direkt i blodbanan, en timme innan operationen.

– Som opererande läkare är det alltid svårt att veta om den infektionsförebyggande behandlingen har getts i tid, vilket riskerar att stoppa hela operationsprocessen. I vissa fall visar det sig dessutom vara omöjligt att sätta in en PEG och då har man gett antibiotika helt i onödan. När PEG-inläggning misslyckas, vilket sker i vart tionde fall, beror det oftast på hur de inre organen ligger i vägen i mellan bukvägg och magsäck, säger John Blomberg, doktorand vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Med den nya metoden för infektionsskydd, som han tillsammans med sina kollegor presenterar i den vetenskapliga tidskriften BMJ, ges istället ett annat antibiotiskt preparat, en blandning av sulfamethoxazole och trimethoprim, som lösning direkt i PEG-katetern efter att operationen är genomförd. Denna behandlingsrutin i kombination med mindre arbetsbörda och mindre läkemedelskostnad för sjukhusen gör att den nya metoden minskar kostnaderna för PEG-operationerna.

Den nu publicerade studien har gjorts på 234 patienter mellan åren 2005 och 2009, varav hälften behandlades med cefuroxim och hälften med blandningen av sulfamethoxazole och trimethoprim. Av dessa fick 14 patienter som behandlades med cefuroxim och 10 patienter som behandlades med blandningen av sulfamethoxazole och trimethoprim, en infektion.

– Båda metoderna ger likvärdiga resultat vad gäller minskad risk för infektion hos patienten. Men den nya metoden är betydligt enklare och minst tio gånger billigare, säger John Blomberg.

Arbetet med studien har finansierats av Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Publikation

Novel approach to antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): randomised controlled trial.
Blomberg J, Lagergren P, Martin L, Mattsson F, Lagergren J
BMJ 2010 Jul;341():c3115