Publicerad: 2014-09-03 09:00 | Uppdaterad: 2014-09-03 09:10

En timmes daglig motion kan minska risken för hjärtsvikt

Genom att motionera på en måttlig nivå i över en timme, alternativt träna hårt 30 minuter om dagen, kan en person sänka risken för att drabbas av hjärtsvikt med 46 procent. Det visar en ny studie ledd av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet.

Resultaten av studien publiceras i American Heart Associations vetenskapliga tidskrift Circulation: Heart Failure.

Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom som står för omkring två procent av de totala vårdkostnaderna i industrialiserade länder. Risken att dö inom fem år efter diagnos är 30 till 50 procent. Svenska forskare har nu studerat 39,805 personer mellan åldrarna 20 och 90 år som inte hade hjärtsvikt då studien började 1997.

Forskarna uppskattade deltagarnas totala och fritidsbaserade fysiska aktivitet i början av studien och följde dem sedan för att se hur denna var relaterad till senare risk att drabbas av hjärtsvikt. Forskarna såg att gruppen som rörde på sig mest på fritiden (mer än en timme måttlig aktivitet, till exempel jogging eller simning, eller 30 minuter hårdare träning om dagen) löpte 46 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt än dom med lägst aktivitet. De kunde också se att fysisk aktivitet i detta avseende var lika välgörande för män som för kvinnor.

Studien har genomförts med stöd av bland annat Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, ALF-avtalet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting samt företagen ICA och Ericsson. En av forskarna bakom studien sitter i hälsoföretaget Itrims vetenskapliga råd.

Publikation

Dose-response relations of total and leisure-time physical activity to risk of heart failure: a prospective cohort study

Kasper Andersen, Daniela Mariosa, Hans-Olov Adami, Claes Held, Erik Ingelsson, Ylva Trolle Lagerros, Olof Nyren, Weimin Ye, Rino Bellocco & Johan Sundström

Circulation: Heart Failure, online 2 September 2014