Publicerad: 2023-05-26 12:42 | Uppdaterad: 2023-05-29 09:36

En 'hjärtskärande' nutritionshistoria – modersmjölk hjälper bebismushjärtan att utvecklas

illustration amning bröst, bebis och hjärta
Med tillåtelse av artikelförfattarna. Illustration: Bio-graphics (https://www.bio-graphics.es) och Antonio García.

En ny studie visar att fettsyran gammalinolensyra (GLA) i modersmjölk stimulerar en förändring i ämnesomsättningen som är nödvändig för att hjärtceller ska mogna hos nyfödda möss. Forskare vid Karolinska Institutet bidrog till studien som publicerades i Nature i maj 2023.

Även om det fortfarande måste utredas hur relevant detta är för utvecklingen av hjärtan hos människor, så finns GLA i bröstmjölk och receptorerna i cellkärnan som aktiveras av GLA är väl bevarade mellan möss och människor.

kollage porträttbilder två män
Zhiqiang Huang och Eckardt Treuter. Foton: Ning Liang (Z.H.), Anders Lindholm (E.T.).

Dr. Zhiqiang Huang och Prof. Eckardt Treuter, från centret för nutrition vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet,  hat medverkat till en studie som publicerades i Nature den 24 maj 2023. Studien leddes av Prof. Mercedes Ricote på Spanish National Center for Cardiovascular Research (CNIC) i Madrid och hennes tidigare doktorand Dr. Ana Paredes som försteförfattare.

 

Studien visar att en metabol förändring som krävs för att hjärtceller ska mogna hos nyfödda möss stimuleras av fettsyran gammalinolensyra (GLA) som finns i modersmjölk. GLA identifierades som en aktiverande ligand för RXR, vilka är nutrientigenkännande receptorer i cellkärnan och transkriptionsfaktorer som väsentligt reglerar program för metabola genuttryck i hjärtat. Forskare vid centret för nutrition vid KI, har bidragit till studien genom att använda känsliga "genome-wide chromatin profiling methods" för att kartlägga de platser där RXR, tillsammans med histonmodifieringar binder. Detta gjorde det möjligt att mekaniskt koppla den effekt GLA/RXR har på utvecklingen av mushjärtat, till epigenetiska förändringar vid "enhancers" och "promotors", de cis-regulatoriska element som kontrollerar genuttrycken.

GLA finns i bröstmjölk hos oss människor och RXR är väl bevarad mellan möss och människor, men vilken relevans detta har för utvecklingen av hjärtan hos människor måste undersökas närmare.

Arbetet i Treuters grupp stöttades genom bidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Novo Nordisk Fonden.