Publicerad: 2020-09-15 08:32 | Uppdaterad: 2020-09-15 08:32

Dorota Religa - professor i klinisk geriatrik

Dorota Religa, vid sektionen för klinisk geriatrik, har nu blivit utnämnd till professor i klinisk geriatrik.

Porträttbild av Dorota Religa, forskare på KI
Dorota Religa. Foto: privat

Vad har du för bakgrund och vad är ditt uppdrag vid sektionen?

Jag är överläkare i geriatrik, och har en förenad anställning på Karolinska Institutet i kombination med kliniskt arbete vid Karolinska Universitetssjukhuset på Tema Åldrande. Jag bedriver klinisk forskning samt har övergripande utbildningsansvar som biträdande sektionschef. 

Direkt innan jag började min tjänst som professor i geriatrik på NVS hade jag haft diverse chefsuppdrag på kliniken Tema Åldrande, inklusive verksamhetschefsrollen för enheten Den åldrande hjärnan som varade till och med den 31 augusti 2020. Som verksamhetschef vid Den åldrande hjärnan var det speciellt lärorikt och utmanande under coronatiden, när så många äldre blev drabbade av covid-19. 

Hur länge har du varit på KI?

Jag började som forskare i ett samarbete med Polen 2000 (genom ett utbyteprogram), sedan som doktorand 2002 och jag disputerade 2006. 

Vilket är ditt forskningsområde?

Demenssjukdomar samt multisjuklighet (diabetes, hjärtsvikt med mera) och på senare tid skörhet.

Vilka andra uppdrag har du?

Jag arbetar en del med kliniska riktlinjer. Jag är medlem i Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen Äldres Hälsa, sedan många år (Kloka Listan) samt sitter i styrelsen för den professionella organisationen Svensk Geriatrisk Förening (SGF). Under veckan blev jag nominerad som KI representant på Regionala Programområdet (RPO) Äldres Hälsa och kommer till första mötet under september. Även på europeisk nivå blir det en del av riktlinjer (guidelines) som jag förbereder med andra specialistläkare. 

Vad ser du för möjligheter och utmaningar för dig själv i din nya roll som professor?

Jag vill stimulera kollegor, gärna juniora, att satsa på forskning med direkt klinisk relevans. Samtidigt vill jag att alla involveras i utbildningsuppdrag inom åldrande och geriatrik som sektionen har och samarbeta med hela NVS. 

Kontakt

Dorota Religa Professor/Överläkare