Publicerad: 2009-08-21 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-27 15:41

Diarrésjukdomen Giardiasis orsakas av två olika parasitarter

Forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet har hittat stora genetiska skillnader mellan de humana varianterna av tarmparasiten Giardia intestinalis. Genomsekvensering med de senaste teknikerna visar att människor infekteras av två olika Giardia-arter, enligt en studie som publiceras i tidskriften PLOS Pathogens.

Giardia intestinalis orsakar varje år 250 miljoner humana diarréfall (Giardiasis) och ett stort antal djurinfektioner, men fortfarande är relativt lite känt om sjukdomen. Man vet att det finns sju genetiska huvudgrupper (A-G) av parasiten. Ny forskning tyder på att de olika varianterna kan infektera olika värdar och leda till olika symptom.

Varianterna A och B kan infektera människor och B är den vanligaste bland människor. Forskarna har sekvenserat genomet av en B-parasit som har använts i experimentella infektioner och jämfört genomet med en tidigare sekvenserad A-variant. Stora genetiska skillnader identifierades, framför allt i gener som är viktiga för att undvika immunförsvaret. Vissa gener är specifika för de olika varianterna och man hittade olikheter i de flesta av parasitens proteiner. Skillnaderna är så pass stora att de olika varianterna kan vara olika arter.

– Identifieringen av så pass stora genetiska skillnader mellan Giardia parasiter som infekterar människor ändrar hur vi ser på infektionen. Det kommer att bli mycket viktigt för utvecklingen av nya metoder för diagnostik och behandling av Giardiasis, säger professor Staffan Svärd vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet.

Publikation

Draft genome sequencing of giardia intestinalis assemblage B isolate GS: is human giardiasis caused by two different species?
Franzén O, Jerlström-Hultqvist J, Castro E, Sherwood E, Ankarklev J, Reiner D, et al
PLoS Pathog. 2009 Aug;5(8):e1000560