Publicerad: 2019-11-08 22:00 | Uppdaterad: 2019-11-11 09:58

Deprimerade MS-sjuka försämras fortare

Photo of elderly woman in wheelchair in park.

Personer med multipel skleros (MS) som också lider av depression tenderar att försämras snabbare än personer med MS som inte är deprimerade. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Neurology. Upptäckten innebär att läkare, MS-sjuka och anhöriga bör vara extra uppmärksamma på depressiva symtom hos MS-sjuka och snabbt inleda behandling.

Photo of Stefanie Binzer.
Stefanie Binzer, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Fler än 2 miljoner människor globalt har MS, en sjukdom som ofta utvecklas i skov och leder till svårigheter att gå och röra sig. Man vet sedan tidigare att depression är en riskfaktor för att få MS och att depression är vanligare hos personer med MS men det har varit oklart om depression kan kopplas till hur snabbt MS-sjukdomen utvecklas.

I den här studien jämförde forskarna sjukdomsförloppet hos nästan 1,800 MS-sjuka som var deprimerade med sjukdomsförloppet hos drygt 7,900 MS-sjuka som inte var deprimerade under en period på upp till 13 år. De fann att deprimerade MS-patienter har nästan 90 procent högre risk för att hamna i ett stadium där de behöver käpp för att kunna gå 100 meter än MS-sjuka som inte är deprimerade. Sambandet gällde också patienter som hade depression innan de fick MS, vilket tyder på att MS-sjukdomen i sig inte behöver vara orsaken till depressionen, enligt forskarna.

Oklart orsakssamband

- Vi kan inte med säkerhet fastslå orsakssambandet men det är intressant att risken för sjukdomsförvärring var högre även hos personer som var deprimerade redan innan de fick sin MS diagnos, säger Stefanie Binzer, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

Möjliga tolkningar är att MS-patienter med depression tenderar att röka mer än icke-deprimerade samt är sämre på att följa sin medicinering. Deprimerade människor är också mindre benägna att motionera, och brist på fysisk aktivitet kan leda till snabbare försämring. Det är också möjligt att depression och MS har gemensamma sjukdomsmekanismer som förstärker varandra. I så fall är depressionsbehandling en särskilt viktig del av MS-vården. Ytterligare forskning behövs för att klarlägga orsakssambandet mellan depression och MS-försämring.

Photo of Jan Hillert.
Jan Hillert, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Gustav Mårtensson.

Tidig behandling kan vara viktigt

- Vår studie talar för att det kan vara mycket viktigt att vara uppmärksam på depressionsymptom hos personer med MS och snabbt inleda behandling. Fortsatt forskning behövs dock för att undersöka om antidepressivbehandling verkligen kan förebygga försämring av MS, säger Jan Hillert, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap och en av studiens författare.

Studien finansierades med hjälp av Vetenskapsrådet och Hjärnfonden.

Publikation

Disability worsening among persons with multiple sclerosis and depression,” Stefanie Binzer, Kyla McKay, Philip Brenner, Jan Hillert, Ali Manouchehrinia, Neurology, November 8, 2019, DOI: 10.1212/WNL.0000000000008617