Publicerad: 2021-04-22 15:42 | Uppdaterad: 2021-04-22 15:47

Datorbaserad bildanalys av åderförkalkning i halspulsådern öppnar möjligheter för bättre strokeprevention och individualiserad behandling

Patienter med åderförkalkning (ateroskleros) får idag vanligtvis förebyggande behandling först efter en hjärtinfarkt eller stroke eftersom diagnostiska metoder som kan identifiera individer eller aterosklerotiska plack med hög risk saknas. Dessutom baseras val av behandling, både  kirurgisk och medicinsk, på stora patientstudier och möjligheterna att individualisera behandling är små.   

Andrew Buckler
Andrew Buckler

I  en färsk studie i Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology har Andrew  Buckler, doktorand i Ulf Hedins forskargrupp kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, använt en programvara (vascuCAP;  Elucidbio.com) för morfologisk analys av aterosklerotiska plack i halspulsådern (karotisstenos) från datortomografibilder hos patienter som genomgått stroke-förebyggande operation, där de borttagna placken tillvaratagits för molekylära analyser med kartläggning av genuttryck och biologiska processer.

I studien jämfördes hur strukturella och morfologiska plackkomponenter överensstämde med genuttryck för biologiska processer relaterade till hög- eller låg risk. Genom matematisk prediktionsmodellering med data från 44 patienter kunde vi sedan visa hur analysen av plackmorfologi med programvaran kunde förutse biologiska processer och genuttryck i 4 oberoende patienter. Sammantaget visar studien att morfologiska plackanalys av datortomografibilder kan ge bättre möjligheter att identifiera ateroskleros i halspulsådern med hög risk för stroke. Studien öppnar  också möjligheter individualiserad terapi där dominanta biologiska processer kan vägleda val av medicinsk terapi.

ATVB cover Buckler et al
ATVB cover Buckler et al

Publikation

Virtual transcriptomics: phenotyping of atherosclerosis by decoding plaque biology from non-invasive computed tomography angiography imaging. Buckler AW, Karlöf E, Lengquist M, Gasser TC, Maegdefessel L, Perisic Matic L, Hedin U.  Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2021 Mar 11;ATVBAHA121315969. Online ahead of print.

Editorial

Wu C, Ley K. Predicting Gene Expression From Computed Tomography Angiography. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2021;41:1751–1752. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.121.316195

Cover image

https://www.ahajournals.org/cms/asset/5aa88af4-ca1f-4b4f-8e44-5c0f3908f56b/atvb.2021.41.issue-5.largecover.jpg

Finansiering

Projektet finansieras av Region Stockholm (HMT 20180867), Hjärt-Lungfonden (20180036, 20170584, 20180244, 201602877, 20180247), Vetenskapsrådet (2017-01070, 2019-02027), och Karolinska Institutet. Funding for AndrewBuckler was provided in part by the National Heart, Lung, and Blood Institute of the National Institutes of Health (HL126224).

Kontakt