Publicerad: 2022-06-02 16:34 | Uppdaterad: 2022-06-02 16:39

Daniel Helldén, doktorand, om globala målens roll i Kambodja och bestämningsfaktorer utanför hälsosektorns påverkan på barnhälsa

Gata med bilar och mopeder i Phnom Penh, Kambodja
Phnom Penh, Kambodja Foto: Vouchlim Ton

Fredagen den 20 maj hade doktoranden Daniel Helldén sin halvtidskontroll på institutionen för global folkhälsa. Genom att använda en "SDG Synergies Approach" och intervjuer med intressegruper, undersöker Daniel vilka synpunkter och uppfattningar som finns om kopplingarna mellan de globala målen, olika sektorer och barnhälsa i Kambodja. Han använder även maskininlärning för att undersöka icke-hälsomässiga riskfaktorer för sjuklighet från infektionssjukdomar.

Bild på Daniel Helldén i läkarkläder.
Daniel Helldén, doktorand vid instutitionen for global folkhälsa. Foto: Privat

Daniel Helldén doktorand i forskarteamet Global Child Health and Sustainable Development Goals, fann ett intresse för pediatrik och global hälsa när han flyttade till Stockholm från Skåne för att studera på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Under sina studier var han involverad i studentorganisationer som arbetade med global hälsa och hjälpte till att organisera det studentledda initiativet Global Health Night. Han inspirerades av forskarna på institutionen för global folkhälsa och kontaktade teamledare Tobias Alfvén, som nu är hans huvudhandledare. Daniel kombinerar sina kunskaper i global barnhälsa med en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm när han undersöker hur andra faktorer utöver hälsofaktorer påverkar barns hälsa och vilken roll hållbarhetsmålen spelar i Kambodja och globalt. 

 

Kambodjas framgång

Om varför han fokuserar på just Kambodja förklarar Daniel att landet var ett av de få länder som uppnådde det fjärde millenniemålet, att minska barnadödligheten. Landet gjorde det genom att i stor utsträckning förlita sig på sektorsövergripande arbete inom olika sektorer. Detta resultat åtföljdes av snabba framsteg inom andra sektorer, särskilt inom ekonomin, vilket ledde till att Kambodja sänkte fattigdomen i snabb takt och gick från låginkomstland till medelinkomstland.

Agenda 2030

"Sustainable Develoment Goals Synergies Approach" och aktörers uppfattningar

"Syftet med min avhandling är att ge beslutsfattare sammanställda bevis för betydelsen av andra faktorer än hälsosektorns bestämningsfaktorer för barns hälsa i Kambodja och globalt i låg- och medelinkomstländer", säger Daniel Helldén.

"I och med antagandet av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling kan kopplingarna mellan olika utvecklingsområden tydliggöras. Inom detta relativt nya studieområde använde vi oss av en "SDG (globala målen) Synergies Approach" för att undersöka hur starka och tydliga kopplingarna är mellan olika hållbarhetsmål och barnhälsa i Kambodja".

"Mer konkret samlades 29 deltagare från olika organisationer under en tvådagars workshop i Phnom Penh och bedömde 272 unika kopplingar på en skala från starkt främjande till starkt begränsande. Vi konstaterade att det verkar finnas mest främjande kopplingar mellan hållbarhetsmålen och barnhälsan i Kambodja, särskilt mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) har potential att påskynda förbättringar av barnhälsan och de andra hållbarhetsmålen i Kambodja", säger han.  

Du har genomfört intervjuer med intressenter från hälsosektorn och andra sektorer. Vilka är deras uppfattningar och tankar om sektorsövergripande samarbeten för att förbättra barnhälsan?

"Intressant nog ansåg deltagarna att de hållbara utvecklingsmålen ger högre ambitioner för barnhälsa och att de visar hur barnhälsa är ett sektorsövergripande område i grunden. De pekade också på några viktiga möjligheter och hinder när det gäller att arbeta tvärsektoriellt för bättre barnhälsa i Kambodja".  

Maskininlärning inom global hälsa

Fortsättningsvis använder Daniel maskininlärning för att undersöka andra riskfaktorer än hälsorisker när det gäller sjuklighet hos barn under fem år på grund av infektionssjukdomar i Kambodja. 

"Maskininlärning kan hjälpa till att övervinna vissa av svårigheterna med att analysera data från den verkliga världen som inte alltid uppfyller de antaganden som krävs för traditionella statistiska metoder. Vi hoppas att vi genom att tillämpa olika algoritmer för maskininlärning tillsammans med vanliga statistiska metoder kan reda ut de komplexa sambanden mellan faktorer som inte är avgörande för hälsan och barns sjuklighet på grund av infektionssjukdomar i Kambodja."

Daniel Helldén syns på skärm bakom en grupp samlade kollegor i Kambodja.
Daniel Helldén syns på skärmen i bakgrunden bakom sina kollegor i Kambodja. Foto: Privat

Global forskning under Covid-19

Precis i början av pandemin fick Daniel chansen att besöka Kambodja för att planera sin forskning och hann tillbaka till Sverige 24 timmar innan de Kambodja stängde gränserna. Nu, över två år senare, planerar han att åka tillbaka för att träffa sina kambodjanska kollegor.  

"Den forskning som gjorts hade inte varit möjlig utan det mycket professionella arbetet från våra kambodjanska kollegor, särskilt Thy Chea på Malaria Consortium och Sok Serey på Royal University of Phnom Penh. Tillsammans lyckades vi genomföra studierna under Covid-19-pandemins höjdpunkt, vilket också visar på hur samarbete mellan forskare kan utmärka sig trots svårigheter. När jag kommer tillbaka till Kambodja planerar vi att engagera intressegrupper för att diskutera resultaten från våra studier och hur de kan användas praktiskt, samt planera framtida forskningsprojekt".

Halvtidskontrollen ägde rum fredagen den 20 maj i Widerströmska huset och på online via Zoom.