Publicerad: 2020-02-15 03:00 | Uppdaterad: 2020-02-15 03:00

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för tjocktarmscancer

I ett svenskt-danskt samarbete publicerar nu forskare från Karolinska Institutet, Örebro Universitet och Århus universitet, Danmark, den största studien hittills om risken för tjocktarmscancer vid Crohns sjukdom. Artikeln publiceras i tidskriften The Lancet Gastroenterology Hepatology.

Dr Ola Olén, huvudansvarig för studien

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Flera tidigare studier har rapporterat en ökad risk för tjocktarmscancer hos patienter med Crohns sjukdom men dessa studier är äldre och har ofta visat osäkra riskuppskattningar. Tjocktarmscancer kallas också för kolorektalcancer.

-Vi har följt upp mer än 47 000 patienter med Crohns sjukdom och över 460 000 matchade kontroller från normalbefolkningen, berättar studiens huvudförfattare Med Dr Ola Olén. Under uppföljningen drabbades nästan 500 Crohns sjukdom patienter i tjocktarmscancer, vilket motsvarade en 40% riskökning jämfört med normalbefolkningen.

Till skillnad från flera tidigare studier, undersökte forskarna också risken för död i tjocktarmscancer vid Crohns sjukdom.

-Även här fann vi en riskökning, säger Olén. Vidare löpte Crohn-patienter med tjocktarmscancer en högre risk att avlida efter cancerdiagnos än andra människor med tjocktarmscancer.

Jonas Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet

Författarna påpekar i sin studie att även patienter med Crohns sjukdom som vanligtvis screenas för tjocktarmscancer i syfte att förhindra sådan cancer, trots detta löpte en ökad risk för tjocktarmscancer.

-För att kunna beräkna korrekta risker för tjocktarmscancer hos patienter med Crohns sjukdom är det viktigt att man har data på många patienter. Därför är samarbetet med våra danska kollegor helt avgörande, säger Jonas F Ludvigsson, en av studiens medförfattare. Ytterligare en styrka med studien är att vi kunna länka data från nationella register med patologi-data i både Sverige och Danmark för att bättre kunna kartlägga insjuknande i Crohns sjukdom.

Studien publiceras i tidskriften The Lancet Gastroenterology Hepatology.

Colorectal cancer in Crohn’s disease: a Scandinavian population-based cohort study

Ola Olén, Rune Erichsen, Michael C Sachs, Lars Pedersen, Jonas Halfvarson, Johan Askling, Anders Ekbom, Henrik Toft Sørensen, Jonas F Ludvigsson

Kontakt

Profile image

Ola Olén

Med Dr
852483370