Publicerad: 2023-02-15 11:12 | Uppdaterad: 2023-02-15 11:14

Centrum för hälsokriser publicerar sin första årsrapport

Documents on desktop
Photo: GettyImages

Centrum för hälsokriser på KI har publicerat sin första årsrapport, som täcker aktiviteter under 2022. Eftersom det är centrumets första år med utåtriktade aktiviteter och pågående verksamhet, så innehåller rapporten även bakgrundsinformation om centrumet, dess organisatoriska struktur och presentation av personal.

KI establerade Centrum för hälsokriser formellt i mitten av juni 2021(då under namnet Health Emergency and Pandemic Science Center), och centrumet påbörjade utåtriktad verksamhet under första kvartalet 2022. Centrumets vision är ett samhälle som är bättre förberett för framtida hälsokriser.  

Centrum för hälsokrisers verksamhet sträcker sig över flera ämnesområden och centrumet samarbetar mycket såväl inom KI som med externa partners. Genom forskning, utbildning och interdisciplinära samarbeten bygger det nästa generations hälsokrisexperter.

Besök centrumets hemsida för att få reda på mer och läs årsrapporten nedan.  

Centrum för hälsokrisers årsrapport 2022