Publicerad: 2022-03-25 16:58 | Uppdaterad: 2022-03-29 12:40

Cancerfonden tilldelar 15 KI-forskare 57 miljoner för forskning om cancer

Cancerpatient håller läkare i handen.
Femton forskare vid KI har fått anslag från Cancerfonden. Foto: Getty Images

Cancerfonden delar ut 57,6 miljoner kronor till 15 forskare vid Karolinska Institutet vars arbete ska bidra till att besegra cancer. Två av dem forskar på strålbehandling, ett område som Cancerfonden nu satsar extra på.

Totalt är det 29 forskare i Sverige som nu får sina forskartjänster finansierade med 117,2 miljoner kronor. 

Forskare som fått anslag från Cancerfonden:

Postdoktortjänst

Sorbhi Rathore vid institutionen för onkologi-patologi, får anslag för projektet ”Structural basis for egfr oncogenicity in glioblastomas”.

Gustavo Monasterio vid institutionen för medicin, Solna, får anslag för projektet ”Defining the role of B cells during intestinal cancer”.

Anne Marchalot vid institutionen för medicin, Huddinge, får anslag för projektet ”Intratumoral innate and adaptive lumphocytes in metastatic colorectal cancer with peritoneal carcinomatosis”.

Evelien Eenjes vid institutionen för cell- och molekylärbiologi får anslag för projektet ”Delineation of the oesophageal stem cell niche – towards targeting of oesophageal cancer”.

Laura Sanz vid institutionen för medicin, Huddinge, får anslag för projektet ”Improving leukemia clearance – Redirecting NK cells to the bone marrow bu genetic engineering of the cells and restoration of he microenvironment via chemotherapy”.

Eva Brinkman vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi får anslag för projektet "The relationship between cooperative regulatory proteins and expression variation in single cells: a search for clues for cancer cell adaption".

Judit Liano Pons vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi får anslag för projektet ”Treating the Untreateble: Alternative Therapeutic Strategies for Refractory Neural Childhood Tumors”.

Elisa Saccon vid institutionen för medicin, Huddinge, får anslag för projektet ”Investigating SAMD9 and SAMD9L growth restriction activity as a potent tool for cancer treatment”.

Senior investigator award

Ninib Baryawno vid institutionen för kvinnor och barns hälsa får anslag för projektet ”Discovery of the cell-of-origin, and functional characterization and targeting of the cancer stem cell in neuroblastoma”.

Fredrik Wermeling vid institutionen för medicin, Solna, får anslag för projektet ”Identification of new drug targets and innovative therapeutic modalities to overcome drug resistance”.

Linda Lindström vid institutionen för onkologi-patologi får anslag för projektet ”Identification of late risk mechanisms for fatal breast cancer disease”.

Senior Clinical Investogator Award 50-70%

Jenny Bergqvist vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik får anslag för projektet ”Personalized adjuvant tamoxifen breast cancer therapy with digitized patient-centred rehabilitation support”.

Lotta Hansson vid institutionen för onkologi-patologi får anslag för projektet ”Chronic lymophocytic leukemia (CLL): real-world effects of precision medicine and clinical/immunological studies in CLL patients post COVID-19 infection and vaccination”.

Fellowship inom strålbehandlingsforskning

Pavitra Kannan vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi får anslag för projektet ”Game of Clones: Ecosystem-Based Approaches for Targeting Radiation Resistance”.

Eva Onjukka vid institutionen för onkologi-patologi får anslag för projektet ”Real-word data för evidensbaserad stråldosplanering vid huvud/hals-cancer”.