Publicerad: 2023-11-17 15:11 | Uppdaterad: 2023-11-17 15:11

Cancerfonden beviljar drygt 15 miljoner kronor i anslag till forskare vid CLINTEC

Dekorativ bild.
Getty Images.

Cancerfondens forskningsnämnd beviljade i november flera anslag till forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Vi gratulerar härmed följande forskare till fina anslag under perioden 2024-2026:

Mikael Benson med totalt 3 miljoner kronor för forskningsprojektet "Digital twins for early and personalised medicine in pancreatic cancer"

Joakim Dillner med totalt 6,75 miljoner kronor för forskningsprojektet "Long-term follow-up of cancer preventive trials targeting human papillomavirus (HPV)".

Rainer Heuchel med totalt 2,4 miljoner kronor för forskningsprojektet "Use of a complex 3D-cell culture model to identify vulnerabilities of pancreatic cancer through modulation of the tumour stroma".

Magnus Nilsson med totalt 3 miljoner kronor för forskningsprojektet "Randomiserade kliniska studier vid behandling av matstrups- och magsäckscancer i ett utvidgat nordiskt multicenternätverk".