Publicerad: 2020-04-02 09:30 | Uppdaterad: 2020-04-02 11:00

Brösttäthet och mikroförkalkningar i bröstet kan gå i arv

Vissa mammografiska fynd - brösttäthet och mikroförkalkningar - associeras med ökad bröstcancerrisk

Porträtt på Natalie Holowko

I en analys av en stor svensk databas visar det sig att brösttäthet och mikroförkalkningar i bröstet är faktorer som vi ärver, och att brösttäthet och mikroförkalkningar är associerade med genetisk benägenhet för bröstcancer, enligt en ny studie i Cancer Research.

“Bröstkarakteristika som identifieras genom mammografi är viktiga för att hitta de kvinnor som har hög risk för att utveckla bröstcancer kortsiktigt,” säger Natalie Holowko, PhD, postdoktoral forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. “Det är viktigt att förstå den genetiska bakgrunden för dessa mått, eftersom vi inte vet särskilt mycket om de underliggande mekanismerna för sambandet med bröstcancer.”

Holowko säger i ett pressmeddelande från American Association for Cancer Research (AACR) att ärftligheten för bröstcancer är ungefär 30 procent, och att tidigare studier har visat att ärftligheten för brösttäthet är cirka 60 procent. Det är känt att bröstcancer och brösttäthet påverkas av samma genetiska förändringar men ingen har tidigare rapporterat om ärftligheten av andra mammografiska mått, så som mikroförkalkning eller så kallade ”masses”, noterar hon. Masses kan ses en mycket tät del av tätheten. “Vi ville studera ärftligheten för just dessa mått, eftersom det skulle kunna hjälpa oss identifiera viktiga genetiska förändringar som påverkar risken att utveckla förändringar i bröstet, vilket i sin tur skulle kunna användas för att identifiera de kvinnor som har ökad risk att utveckla bröstcancer,” säger Holowko.

Holowko och hennes kollegor utvärderade data från tidigare mammografier och detaljerad enkätdata från kohortstudien KARMA i Sverige. Kvinnor bjöds in i studien mellan januari 2011 och mars 2013; mammogram samlades in kontinuerligt och deltagarna följdes upp för bröstcancerdiagnos. Kvinnor som var yngre än 40 eller äldre än 75 år exkluderades liksom kvinnor med en tidigare bröstcancerdiagnos, samt de som genomgått en bröstförstoring eller bröstförminskning. Slutpunkt för datainsamlingen var oktober 2017 och uppföljningstiden var i genomsnitt 5,2 år.

Forskarna beräknade ärftligheten för fyra mammografiska mått– brösttäthet, genomsnittlig täthetsförändring per år (cm2/år), mikroförkalkningar och massor i bröstet – hos 1,940 par systrar. Ärftligheten för brösttäthet beräknades till 58 procent, en nivå som liknar tidigare fynd. Ärftligheten för mikroförkalkningar och massor beräknades till respektive 23 och 13 procent. Förändring i brösttäthet bedömdes att inte vara en ärftlig faktor.

Holowko och kollegor undersökte sambandet mellan mammografiska mått och genetisk benägenhet för bröstcancer, beräknat som en “polygenic risk score” (PRS) och familjehistoria av bröstcancer bland 9,365 kvinnor i KARMA-studien. Den PRS som användes avspeglar den genetiska påverkan av drygt 300 förändringar i genomet. De fann en statistisk signifikant association mellan PRS och brösttäthet samt mikroförkalkningar.

“Om vi får större förståelse för de mammografiska mått som har samband med bröstcancerrisken så kan vi försöka förbättra hur dessa mått mäts och förhoppningsvis bli bättre på tidig upptäckt av bröstcancer,” säger Holowko.

Publikation

Natalie Holowko, Mikael Eriksson, Ralf Kuja-Halkola, Shadi Azam, Wei He, Per Hall and Kamila Czene. Heritability of Mammographic Breast Density, Density Change, Microcalcifications, and Masses. Cancer Research, DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-19-2455 Published April 2020

Kontakt

Natalie Holowko Forskningsspecialist