Publicerad: 2015-10-28 13:28 | Uppdaterad: 2015-10-28 14:41

Bostadsområde kopplat till risk att dö hos män med förmaksflimmer

Professor Per Wändell

Var man bor är kopplat till dödligheten för män med förmaksflimmer, den vanligaste rubbningen av hjärtrytmen. Det visar en studie vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

– Vi kan se att dödligheten är högre hos dessa patienter i bostadsområden med lägre socioekonomisk klass. Det talar för att vården i dessa områden behöver mera resurser. Liknande resultat har också tidigare visats för andra hjärt- och kärlsjukdomar, säger Per Wändell, Professor vid KI verksam vid NVS:s sektion för allmänmedicin.

Studien omfattar drygt 12 000 patienter med förmaksflimmer vid 75 vårdcentraler belägna i hög-, mellan- eller lågstatusområden. Indelningen är gjord utifrån vilken inkomst och utbildning invånarna har. ”Neighbourhood socio-economic status and all-cause mortality in adults with atrial fibrillation: A cohort study of patients treated in primary care in Sweden” är publicerad i tidskriften International Journal of Cardiology.

Läs också!
En relaterad studie om hur läkemedel mot förmaksflimmer skrivs ut i bostandsområden med olika socioekonomisk klass, ”Neighborhood deprivation and warfarin, aspirin and statin prescription – A cohort study of men and women treated for atrial fibrillation in Swedish primary care”.

Artikel om den aktuella studien i UNT.