Publicerad: 2021-10-28 13:09 | Uppdaterad: 2021-10-28 13:09

Biologisk ålder – en åldersskala

Världens befolkning blir allt äldre och Xia Li har studerat detta fenomen ur en molekylärepidemiologisk synvinkel, med fokus på biologiskt åldrande. Eftersom antalet äldre ökar globalt behöver vi en bättre förståelse för hur individuellt åldrande ser ut oberoende av kronologisk ålder. Sådan information kan användas tillsammans med genetiska bedömningar för att möjliggöra precisionsmedicin.

Porträtt på Xia Li
Xia Li. Foto: Gunilla Sonnebring

Kan du beskriva några resultat som doktorsavhandlingen visar, Xia? 

– Vi har tittat på “biologisk ålder”, det vill säga olika mätningar av åldersrelaterade förändringar i celler och organsystem säger Xia Li, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, MEB. Biologisk ålder kan användas som en informationskälla som är olik den kronologiska åldern. Vi studerade ett antal biologiska åldersmått, t.ex. längden på telomererna som är en DNA-sekvens på kromosomändarna, men även kemiska modifieringar i vårt DNA ”epigenetik”, biomarkörer från serum, kognitiva funktioner och skörhet. Vi såg att de molekylära och funktionella måtten återspeglar distinkta aspekter av åldrandet. Genom att använda biologiska åldersmått från fler dimensioner kan man göra bättre riskbedömningar och utvärdera interventionseffekter.

Varför valde du att forska om just detta?

– Min bakgrund är inom epidemiologi och biostatistik och jag har varit intresserad av kroniska sjukdomar och åldrande länge eftersom de flesta av oss kommer att möta detta. Lyckligtvis såg jag min handledare Sara Häggs doktorandannons under mitt sista år på masterprogrammet. Projektet "biologisk ålder" såg väldigt intressant ut och det var så jag kom till KI för att börja mina doktorandstudier.

Vad ska du göra efter att du försvarat din avhandling?

– Jag planerar att fortsätta arbeta på KI och kommer att göra en post doc och forska om ”psykiska störningar och åldrande” tillsammans med forskare från två institutioner, IMM och MEB.

Avhandling

“Biological ages: correlations, genetic determinants, and health outcomes”

Xia Li, Karolinska Institutet (2021), ISBN: 978-91-8016-373-6

Kontakt

Xia Li Anknuten till Forskning
08-524 843 81