Publicerad: 2019-09-05 08:00 | Uppdaterad: 2019-10-09 10:31

Befarad riskökning för allvarliga infektioner uteblev hos barn efter IBD-behandling

En ny registerstudie av svenska och danska forskare visar att vanliga läkemedel mot inflammatorisk tarmsjukdom eller IBD, så kallade TNF-α-hämmare, inte ökar risken för allvarliga infektioner hos barn. Tidigare studier har visat på en riskökning för vuxna patienter. Resultaten publiceras i tidskiften The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Porträtt av Viktor Wintzell.
Viktor Wintzell. Foto: privat

– Tillsammans med tidigare fynd pekar våra resultat på att kopplingen mellan TNF-α-hämmare och ökad infektionsrisk ser olika ut för barn och vuxna. Detta kan bero på många olika faktorer, som skillnader i behandlingsmönster och bakgrundsrisk för allvarliga infektioner mellan vuxna och barn, säger studiens försteförfattare, Viktor Wintzell, statistiker och doktorand vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Inflammatorisk tarmsjukdom eller IBD (från engelskans ’Inflammatory Bowel Disease’) är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och utgörs av typerna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Hämmare av tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α) är vanliga och effektiva behandlingar av IBD. Dessa läkemedel är generellt säkra, men vetenskapliga studier har visat att de ökar risken för allvarliga infektioner hos vuxna patienter med 43-71 procent. Det finns emellertid få data gällande denna potentiella biverkning hos barn med IBD.

Oväntade resultat

Bakom den aktuella forskningen står forskare från Karolinska Institutet och Statens Serum Institut i Danmark. De har genomfört en registerbaserad studie av en nationell dansk kohort med 2817 barn med IBD. I studien jämförde forskarna risken för allvarliga infektioner hos 618 patienter som behandlades med TNF-α-hämmare med patienter som inte behandlades med TNF-α-hämmare. Forskarna använde statistisk modellering för att justera för ett stort antal förväxlingsfaktorer, så som behandlingshistoria och samsjuklighet.

– Utifrån precisionen i analysen bedöms en relativt liten riskökning som osannolik. Men resultaten är oväntade och fler studier på större barnpopulationer behövs för att närmare utreda risken för denna potentiella läkemedelsbiverkning, säger Viktor Wintzell.

Studien leddes av Björn Pasternak, docent och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och finansierades av Vetenskapsrådet, Stiftelsen Frimurare Barnhuset och Åke Wibergs Stiftelse.

Publikation

“Use of tumour necrosis factor-α inhibitors and the risk of serious infection in paediatric inflammatory bowel disease in Denmark: a nationwide cohort study”, Viktor Wintzell, Henrik Svanström, Mads Melbye, Tine Jess, Ola Olén, Jonas F. Ludvigsson, Björn Pasternak, The Lancet Gastroenterology & Hepatology, online 4 september 2019, doi: 10.1016/S2468-1253(19)30266-3.