Publicerad: 2011-01-18 00:00 | Uppdaterad: 2014-05-22 11:44

Bättre resultat för patentbelagt läkemedel mot hjärtsvikt

Forskare vid Karolinska Institutet visar i en ny studie i vetenskapstidskriften JAMA att det finns en skillnad i effekt mellan två läkemedel mot hjärtsvikt, som man tidigare trott varit likvärdiga. Ett läkemedel som är patentbelagt och dyrare fungerar enligt studien bättre än sin billigare och patentfria motsvarighet.

Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning och död och står för nära 2 procent av hela sjukvårdsbudgeten i Europa. Det finns dock läkemedel som bromsar förloppet och minskar dödligheten. En sådan grupp läkemedel är så kallade angiotensinreceptor-blockare (ARB). De två vanligaste ARB är candesartan och losartan.

Tidigare har man trott att dessa har haft samma effekt. Men den nu publicerade studien i JAMA visar att candesartan är associerat med mindre risk för död än losartan. I studien ingick cirka 5000 patienter från svenska hjärtsviktsregistret (RiksSvikt). Forskarna konstaterar att fynden behöver konfirmeras i flera studier, men om resultaten står sig så betyder det att patienter med hjärtsvikt som behandlas med ARB bör få candesartan och inte losartan.

– Skillnaderna är stora, men resultatet kompliceras av att candesartan är patentbelagt och relativt dyrt, medan losartan numera är patentfritt och billigare, säger Lars Lund vid Institutionen för medicin, Solna, som lett studien.

Forskargruppen har viss allmän och oinskränkt finansiering av det läkemedelsföretag som gynnas av den aktuella studien, men även av det företag som missgynnas. RiksSvikt får också finansiellt stöd av läkemedelsindustrin. Studien som sådan har dock inte varit sponsrad av något företag.

Publikation

Association of candesartan vs losartan with all-cause mortality in patients with heart failure.
Eklind-Cervenka M, Benson L, Dahlström U, Edner M, Rosenqvist M, Lund L
JAMA 2011 Jan;305(2):175-82