Publicerad: 2023-09-18 16:34 | Uppdaterad: 2023-09-18 16:41

Bahira Shahim får pris för bästa vetenskapliga projektansökan

Svenska Läkaresällskapet (SLS) delar årligen ut 100 000 kronor som pris till en särskilt förtjänt yngre forskare som ansökt om och tilldelats SLS projektanslag. I år går priset till Bahira Shahim, ST-läkare i kardiologi och forskare vid Institutionen för medicin Solna.

Porträttbild Bahira Shahim.
Bahira Shahim. Foto: Narwan Askaryar.

Bahira Shahim får priset för sin ansökan: ”Kartläggning av nya mekanismer vid mitralisklaffsjukdom med fokus på dess roll vid hjärtarytmier och plötslig hjärtdöd”.

Mitralisprolaps innebär en utbuktning av vänsterkammarens segelklaff in i förmaket. Detta kan medföra ”klaffläckage” som leder till hjärtsvikt och kan behöva behandlas kirurgiskt, och tillståndet är associerat med hjärtrytmrubbningar och plötslig hjärtdöd. Fibrosbildning i hjärtat samt ”mitralisringglapp”, som innebär onormalt fäste av klaffen i kammarväggen, är riskfaktorer för rytmrubbningar.

– Projektets övergripande mål är att kartlägga de relativt outforskade mekanismerna till grund för associationen mellan mitralisklaffprolaps, hjärtfibros och hjärtrytmrubbningar, samt att studera hur mitralisklaffkirurgi påverkar risken för rytmrubbningar och fibrosutveckling. Med hjärt-MR vill vi undersöka om fibrosen kan reverseras efter kirurgi, och om operation bör ske tidigare än idag för att förhindra irreversibel fibros. Resultaten förväntas ge ny förståelse för mekanismerna vid mitralisprolaps och dess koppling till hjärtrytmrubbningar, och har direkt relevans för utformningen av en ny typ av individualiserad vård för denna vanliga patientgrupp, säger Bahira Shahim.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagaren belönas med 100 000 kronor.


Texten publicerades på Svenska Läkarsällskapets webbplats 2023-09-18. Texten är reviderad.