Publicerad: 2019-09-16 10:36 | Uppdaterad: 2019-09-17 11:08

Avhandling om utmaningar och förbättringar vid diagnosticering av prostatacancer

Titel: Risk prediction in prostate cancer diagnostics: current challenges and improvements

Portrait of Thorgerdur Palsdottir

Fredagen den 27 september försvarar Thorgerdur Pálsdóttir sin avhandling "Risk prediction in prostate cancer diagnostics : current challenges and improvements". Som opponent kommer Professor Donna Ankerst från Department of Mathematics vid Technical University of Munich. Thorgerdurs handledare är Martin Eklund, Tobias Nordström, Mark Clements, Markus Aly från MEB och Laufey Tryggvadóttir from the University of Iceland.

Prostatacancer har tidigare setts som en sjukdom hos äldre män, och därför har man tidigare fokuserat mindre på forskning om prostatacancer än många andra cancerformer. Numera, när förväntad livslängd stiger i hela världen, förloras mer livstid för män som diagnosticeras med prostatacancer vid 70 års ålder än tidigare. Därför är det viktigare än någonsin att förbättra diagnosvägarna för prostatacancer inom modern hälsovård.

Syftet med denna avhandling var att beskriva en del av risk som är associerad med prostatacancerdiagnos och att utveckla modeller för att förutsäga risken för prostatacancer.

Tid: 09:00

Plats: Lecture hall Petrén, Nobels väg 12B, Campus Solna

Kontakt

Gunilla Sonnebring Administratör