Publicerad: 2019-11-18 11:07 | Uppdaterad: 2019-11-21 10:42

Avhandling om statistiska modeller för tillväxt av bröstcancertumör

På tisdag den 10 december försvarar Gabriel Isheden sin avhandling "Statistical models of breast cancer tumour growth and spread".

Portrait of Gabriel Isheden
Doktorand Gabriel Isheden vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Gabriels opponent är professor Peter Sasieni från Clinical Trials Unit vid King’s College London och handledare är Keith Humphreys och Kamila Czene. 

I sin avhandling utvecklar Gabriel statistiska metoder för att studera tumörtillväxt och lymfkörtelmetastasering vid bröstcancer. Metoderna kan användas för att analysera sjukdomens utveckling innan diagnos. De kan också användas för att besvara frågor som "Hur länge växer en tumör i kroppen innan den upptäcks? Hur mycket kan tumören metastaseras i lymfkörteln innan upptäckt? Eller, vilka kvinnor har hög risk att man missar att upptäcka en bröstcancer vid mammografi? Dessa frågor är viktiga då man studerar mammografins effekter för individen.

Tid: 13:00

Plats: Föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Campus Solna

Här hittar du avhandlingen: Statistical models of breast cancer tumour growth and spread