Publicerad: 2022-08-24 11:33 | Uppdaterad: 2022-08-26 13:17

Åtta forskare vid NVS får anslag från Hjärnfonden 2022

Regnar sedlar och mynt från ett paraply
Foto: Hans Braxmeier från Pixabay

I år delar Hjärnfonden ut 105,3 miljoner kronor i forskningsanslag fördelade på 99 projekt. Karolinska Institutet får 40 av dessa, varav åtta går till NVS.

Jaan-Olle Andressoo, avdelningen för neurogeriatrik
”Glia cellinje-härledd neurotrofisk faktor (GDNF) som främjar schizofreni: ett lo”

Daniel Ferreira, avdelningen för klinisk geriatrik
”‘FindDLB’ – En ledande plattform för svensk forskning om Lewykroppsdemens”

André Fisahn, avdelningen för neurogeriatrik
”Förebyggande av Kognitiv Nedsättning i Alzheimers genom Kalcium Kanal Blockering”

Per Nilsson, avdelningen för neurogeriatrik
”Autofagi som potentiell terapi för Alzheimers tau patologi”

Agneta Nordberg, avdelningen för klinisk geriatrik
”Nya PET imaging och plasma biomarkörer vid ärftlig och sporadisk Alzheimer”

Joana Pereira, avdelningen för klinisk geriatrik
”En noradrenerg markör för tidig upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdomar”

Marianne Schultzberg, avdelningen för neurogeriatrik
”Pro-resolverande behandling i Alzheimers sjukdom – inflammationens goda sida”

Eric Westman, avdelningen för klinisk geriatrik
”Precisionsmedicin för bättre demensdiagnostik”