Publicerad: 2020-10-26 13:21 | Uppdaterad: 2020-10-26 13:21

Ätstörningar – uppkomst och upprätthållande i förhållande till BMI, magtarmproblematik och kost

Syftet med Camilla Wiklunds avhandling är att utöka vår kunskap om förhållandena mellan BMI, magtarmproblematik, och kost, samt hur dessa faktorer bidrar till uppkomsten och upprätthållandet av ätstörningar.

Porträtt på Camilla Wiklund
Doktorand Camilla Wiklund Foto: Gunilla Sonnebring

Ätstörningar är allvarliga psykiatriska sjukdomar, som präglas av avvikande ätbeteenden och en skev uppfattning av kroppsvikt och kroppsform, och som orsakar enormt lidande för individer och deras familjer. Även om stora framsteg har gjorts inom ätstörningsforskningen de senaste årtiondena så återstår fortfarande flertalet frågor kring uppkomsten och konsekvenserna av ätstörningar.

Camillas avhandling bidrar med ökad kunskap om vilken roll BMI och magtarmproblem har under barndoms- och ungdomsåren i relation till utvecklandet av ätstörningar, vilket i förlängningen kan bidra till nya preventionsstrategier. Hennes avhandling ökar också förståelsen för samsjukligheten mellan funktionella mag-tarmsjukdomar och ätstörningar samt tydliggör det dubbelriktade sambandet i utvecklandet av dessa två klasser av sjukdomar. Slutligen kartlägger denna avhandling energi- och näringsintaget hos individer med ätstörningar med inslag av hetsätning i förhållande till friska kontroller och till näringsrekommendationer, och synliggör ett behov av att säkerställa ett adekvat totalt energiintag, samt intag av specifika vitaminer och mineraler.

Den 13 november försvarar Camilla sin avhandling “Investigations of body mass, gastrointestinal, and dietary factors influencing the emergence and maintenance of eating disorders”. Hennes opponent är Dr Ulf Wallin från Barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet. Camillas handledare är Cindy Bulik, Ralf Kuja-Halkola, Elisabeth Welch, Katarina Bälter och Paul Lichtenstein.

Tid: 15:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Lyssna via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/7162645030

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47353

Kontakt