Publicerad: 2024-04-22 12:52 | Uppdaterad: 2024-04-22 13:00

AT-läkare övar hantering av masskadehändelser

röda runda plattor utlagda på golvet och fötter med skor på bredvid
Övning med AnTriEx. OBS! Bilden är inte från övningen den 12 april 2024 Foto: Åsa Svensson

Den stora salen på Münchenbryggeriet i Stockholm sjöd av liv på fredagsförmiddagen den 12 april när AT-läkare från hela Sverige övade masskadehantering och triage, med hjälp av simuleringsövningen AnTriEx, som är utvecklad och instrueras av forskargruppen Global katastrofmedicin – hälsobehov och insatser på KI.

Fyra personer står eller sitter runt en mängd röda plattor som ligger utspridda på golvet, i bakgrunden syns ytterliggare två personer
AT-läkare genomför en AnTriEx övning. OBS! Bilden är inte från övningen den 12 april 2024 Foto: Åsa Svensson

AnTriEx är en förkortning av Analog Triage Exercise. Det är en simuleringsövning, alltså en övning där deltagarna på ett så realistiskt sätt som möjligt övar genom att hantera en fingerad masskadehändelse. I AnTriEx övar deltagarna inte primärt diagnos och behandling av patienter, utan fokus ligger snarare på organisation, kommunikation, ledning, beslutsfattande samt prioritering bland många skadade

Innan övningen börjar får deltagarna en kort presentation av vad masskadehändelser och hanteringen av dem innebär, samt hur triagesystem kan se ut. Triage är ett prioriteringssystem som bygger på en bedömning av den skadades akuta tillstånd och baseras på om patienten kan gå, om andningen är påverkad respektive puls och blodtryck. Syftet med verktyget är att när det saknas resurser skapa en tågordning där svårast skadade omhändertas först, samt att de begränsade resurserna så effektivt som möjligt.

Oväsen och plattor som symboliserar patienter

Efter den korta teoretiska introduktionen tar övningen vid och deltagarna får reda på att de kommer vara de första som ankommer till en avlägsen plats där en stor trafikolycka med många skadade har inträffat. De skadade symboliseras av ett stort antal frisbee, som ligger huller om buller på golvet. På varje frisbee står en kort beskrivning av den skadade, och tillstånd inklusive puls och andningsfrekvens. Katastrofljud, från kraschande bilar, skrik och sirener strömmar från högtalare medan ljuset dämpas. Det blir sen gruppens uppgift att tillsammans organisera skadeplatsen, triagera patienterna, kommunicera med larmcentralen om vilka resurser, i form av t ex ambulanser och ambulanshelikoptrar som kommer till platsen och när, prioritera vilka patienter som ska transporteras först, vem som behöver helikopter, samt hantera det allmänna kaos som uppstår på skadeplatsen. För som om hanteringen av de skadade inte vore nog så kommer dessutom andra till skadeplatsen; oroliga anhöriga, journalister, förbipasserande som vill hjälpa till, med flera – alla spelade av medarbetare från Global katastrofmedicin

Efteråt debriefar gruppen och pratar igenom hur övningen har gått, vad som gick bra och vad som var utmanande. Gruppen får sedan chansen att genomföra övningen en gång till, innan alla återsamlas för en genomgång av lärdomar och reflektioner kring övningen. 

En relevant och lärorik övning

Tanken med övningen den 12 april var att exponera deltagarna för ett sätt att tänka när behoven överskrider de tillgängliga resurserna. I övningen får deltagarna inte bara chans att träna ett triagesystem, utan också, i en liten och kontrollerad skala, få en känsla för hur en masskadesituation ter sig och få en förståelse för vikten av kommunikation, ledning och prioritering. 

Efter den intensiva övningen var deltagarna nöjda och många tyckte att övning var relevant med tanke på läget här och runt om i världen just nu. Eller som en deltagare utryckte det i den anonyma utvärderingen efteråt: 

 – Väldigt lärorikt och nyttigt, allra helst nu när totalförsvaret ska rustas upp!

Global katastrofmedicin genomför regelbundet både AnTriEx-övningar, och den digitala versionen av övningen, kallad ViTriEx. Om du är intresserad av att veta mer, besök deras hemsida eller kontakta gruppen via mejl

Kontakt

Moa Herrgård Anknuten till Undervisning/Handledning