Publicerad: 2018-05-02 15:12 | Uppdaterad: 2018-05-02 16:30

Årets ljuspristagare är Sven Bölte från KIND

Traditionsenligt kommer Riksförbundet Attention dela ut pris till ”Årets Ljus” på NPF-forum. Syftet med priset är att lyfta fram personer som gjort beundransvärda och betydande insatser inom NPF-området och för våra målgrupper. Årets ljuspristagare är Sven Bölte, chef på KIND.

Attentions styrelse är de som utser pristagaren och deras motivering lyder:

Sven Bölte, professor på KIND ”Genom sin internationella utblick och engagerade arbetssätt har Sven där skapat ett dynamiskt kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning. Sven har aktivt tagit del av den svenska debatten om stöd och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han har därmed hjälp oss och andra organisationer att sprida fakta och ny kunskap till en bred målgrupp.”

Prisutdelningen kommer att äga rum på NPF-forum 4/5 kl. 15:00 i sal M2