Publicerad: 2014-02-25 10:35 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:32

Arbetsmiljögruppen får två nya ordföranden

I december 2013 tog Mari Gilljam och Elisabeth Henriksson över ordförandeskapet för Arbetsmiljögruppen vid Institutionen för medicin, Huddinge.

Arbetsmiljögruppen består av 12 ordinarie medlemmar från olika yrkeskategorier samt två studentrepresentanter. Gruppen träffas en gång i månaden, är rådgivande till prefekten och rapporterar till institutionsrådet.

Vad innebär det för er att ta över ordförandeskapet efter Anna Maria Bernstein?

-Många saker att sätt sig in i. A.M har ju varit ordförande länge och hade stenkoll på allt. Det gäller att vi hela tiden håller oss informerade om vad som händer på KI när det gäller arbetsmiljö.

Varför delar ni på ordförandeskapet?

-Vi kände båda två att vara ensam ordförande skulle ta för mycket tid. Vi arbetar ju båda två på labb och får en del patientprover som är prio nummer ett. Förstås.

-Det är skönt att kunna dela upp ansvaret och att ha någon att bolla med.

Vad arbetar Arbetsmiljögruppen med?

-SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete. I AMG diskuterar vi olika saker som kommer upp på mötena. Saker som hänt ute på de olika enheterna – om det är händelser som måste åtgärdas.

-Vi anordnar Q-rounds med aktuella frågor. Första Q-rounden i år så kommer Previa hit för att berätta om vad de gör och vad de kan erbjuda oss KI-anställda.

-Vi initierar skyddsronder och ergonomironder.

Vad fick er att vilja ägna er åt arbetsmiljöfrågor?

-Det är intressant och viktigt. En bra miljö på arbetsplatsen, både psykosocialt och fysiskt är viktigt.

Vilka frågor är viktiga för er?

-Det pratas mycket om den psykosociala arbetsmiljön nu. Den kan nog varit lite eftersatt. Nu är det dags att ta tag i detta. Mycket har varit inriktat på den fysiska arbetsplatsen.

Vad blir den stora utmaningen som ordförande?

-Nu i början blir det ju en hel del att sätt sig in i och skapa bra rutiner. Det är viktigt att få alla att få in ett arbetsmiljötänk i allt som händer på arbetsplatsen.

Elisabeth Henriksson, BMA på lung-allergi, men har sin arbetsplats på CIM. Ingår i Barbro Dahléns forskargrupp på Enheten för Hjärt- och Lungsjukdomar. Hon har jobbat på Huddinge Campus i cirka 10 år.

Mari Gilljam, BMA på HERM där hon ingår i Evren Alicis forskargrupp. Hon har jobbat på Huddinge Campus i cirka 15 år.