Publicerad: 2024-06-27 08:50 | Uppdaterad: 2024-07-01 11:26

Svaga samband mellan psykiatriska symtom och utvalda inflammatoriska biomarkörer

Smärta
Foto: N/A

En ny studie visade att sambanden mellan psykiatriska symtom och utvalda inflammatoriska biomarkörer var svaga hos patienter med kronisk smärta. Studien fann att sjukdomsbeteende bidrog mer till att förklara psykiatrisk komorbiditet.

porträtt
Jenny Åström Reitan Foto: N/A

Vad visar er publikation? 

- Patienterna i denna studie hade flera symptom, men sambanden med de undersökta inflammatoriska biomarkörerna var svaga eller obefintliga. Trots höga nivåer av självrapporterat sjukdomsbeteende var den inflammatoriska nivån i stort inom normalspannet. Intressant nog var sjukdomsbeteende viktigare för att förklara depression och insomni än inflammatoriska markörer säger studiens försteförfattare Jenny Åström Reitan, vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Varför är resultaten viktiga?

- Mer data om sambanden mellan psykiatrisk komorbiditet, sjukdomsbeteende och inflammatoriska markörer kan förbättra förståelsen av viktiga mekanismer i kronisk smärta. Att förstå mer om upplevd sjukdom, mätt genom sjukdomsbeteende, kan hjälpa till att förbättra behandlingar för dessa symtom och vara ett möjligt mål för behandling. Resultaten visar på komplexiteten i kronisk smärta och svårigheterna med att identifiera biomarkörer.

Hur genomförde ni studien?

- Självrapporterade enkäter och blodprov för att analysera nivåer av inflammatoriska biomarkörer samlades in från 80 vuxna patienter med kronisk smärta vid Karolinska universitetssjukhuset. Sambanden mellan inflammatoriska biomarkörer (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10, C-reaktivt protein (CRP), erytrocytsedimentationshastighet (ESR)) och depression, insomni, ångest, självskattad hälsa, sjukdomsbeteende och smärtintensitet analyserades.

Vad är nästa steg i er forskning?

- Nästa steg är att undersöka sambandet mellan smärtinterferens, inflammatoriska biomarkörer och sjukdomsbeteende.


Studien genomfördes i samarbete med Karolinska universitetsjukhuset med AFA Insurance, Swedish Research Council och Stockholm County Council ALF som huvudsakliga finansiärer. 

Publikation

"Associations between sickness behavior, but not inflammatory cytokines, and psychiatric comorbidity in chronic pain" Jenny L.M. Åström Reitan, Bianka Karshikoff, Linda Holmström, Mats Lekander, Mike K. Kemani, Rikard K. Wicksell, Psychoneuroendocrinology, publicerad online 18 juni, 2024. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2024.107094.