Publicerad: 2024-05-24 15:37 | Uppdaterad: 2024-05-25 08:44

Ungas psykiska hälsa tema för KI–Unicef-konferens

Porträttbild på Danuta Wasserman talandes i mikrofon.
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet samt ordförande för World Psychiatric Association. Hon var ordförande för konferensen och i sitt öppningstal betonade hon hur viktig en hälsosam livsstil såsom fysisk träning och näring är för den mentala hälsan. Foto: Erik Flyg

Tillsammans med Unicef var Karolinska Institutet värd för konferensen Bold Ideas for Brighter Futures den 15–16 maj. Klas Bergling, pappa till Tim Bergling med artistnamnet Avicii, var en av dem som höll tal om sina erfarenheter av psykisk ohälsa hos unga.

Bild på Klas Bergling i grå kavaj och glasögon med talmanus i händerna.
I sitt tal betonade Klas Bergling behovet av bättre stöd till anhöriga efter ett självmord. Foto: Erik Flyg

Tvådagarskonferensen presenterade det senaste av forskning, riktlinjer och projekt inom global psykisk hälsa hos barn och ungdomar, huvudtalare var professor Robert Blum som berättade om ungdomars psykiska ohälsa globalt.

Men det var Klas Bergling, pappa till DJ:n Tim Bergling, Avicii, och grundare av Tim Bergling Foundation som öppnade konferensen. I april 2018 tog Tim Bergling sitt liv och i sitt tal beskrev Klas Bergling hur livet sedan dess delas upp i ett före, och ett efter. Han betonade behovet av stöd till de efterlevande efter ett självmord. 

Efter Tims bortgång fick familjen många brev. Ett slående antal var från unga människor som skrev om sina psykiska problem och hur Aviciis musik och texter hade hjälpt dem.

– Till Tims minne ville vi göra något som vi kände var rätt och som han skulle ha uppskattat och godkänt. Tim var mycket intresserad av psykisk hälsa och var en tänkare, en känslig och snäll person som aldrig skulle överge en vän som behövde honom. Vi bestämde oss för att starta en stiftelse i hans namn för mental hälsa, välbefinnande och framtidstro för barn och unga vuxna, självmordsprevention och för att bekämpa stigmatiseringen kring dessa frågor, säger Klas Bergling. 

Psykisk ohälsa ökar

Huvudtalare på konferensen var Robert Blum, professor och tidigare ordförande för Department of Population, Family and Reproductive Health vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, expert på ungdomars hälsa. Han resonerade kring att allt fler unga lever med psykisk ohälsa.
 

Porträttbild på Robert Blum, vitt hår, glasögon och med en myggmikrofon.
Robert Blum sammanfattade konferensen som del av en hel rörelse för att synliggöra de problem som unga människor möter. På så sätt bidrar den till att skapa ett momentum för förändring. Foto: Erik Flyg

Cirka 15–20 procent av alla ungdomar har betydande känslomässiga problem och globalt sett har depression och ångest hos ungdomar ökat med cirka 14 procent sedan millennieskiftet. Även ensamhet har fördubblats sedan 2012 och isolering har blivit ett globalt folkhälsoproblem. 

– Det kan vara för enkelt att säga att användningen av sociala medier är orsaken till detta hälsoproblem, men forskning har påvisat ett starkt samband mellan ensamhet och användning av sociala medier, säger Robert Blum.

Robert Blum berättade att om psykisk ohälsa tidigare uppfattades som ett problem i höginkomstländer, har den bilden förändrats. Kina, Vietnam och Kuba är några länder som utvecklat strategier för att möta en liknande utveckling.  

Sociala sammanhangets roll  

Robert Blum resonerande också kring varför han efterlyser ett större fokus på sociala och miljömässiga riskfaktorer bakom psykiska problem, tillsammans med strategier för att hjälpa unga människor hantera dessa. 

Porträttbild på Helga Fogstad.
Helga Fogstad, chef för UNICEF:s hälsoprogram närvarade för att tala. Foto: Erik Flyg

Inom ramen för The Global Early Adolescent Study har Robert Blum genomfört fokusgruppsdiskussioner med pojkar och flickor i åldern 10–15 år från 14 länder om hur de upplever sin psykiska hälsa. 

Många ungdomar upplever stora känslomässiga påfrestningar utan att gå över gränsen till sjukdom. Att tillgodose behov som mat, boende och kläder har en positiv effekt på den psykiska hälsan hos människor, sammanfattar han. 

– Vi behöver bredda vår syn på psykisk hälsa och jag hoppas att vi under nästa decennium fokuserar mer på de strukturella drivkrafterna bakom psykiska problem. Många av lösningarna ligger i miljön och de utmanande miljöer som många barn möter, och inte i första hand i läkemedel och psykoterapi, säger Robert Blum.

Helena Fogstad, chef för UNICEF:s hälsoprogram och Vinicius Gaby från konferensens rådgivande kommitté bestående av ungdomar och unga yrkesverksammahade talade också under konferensen som hade runt 300 deltagare. Konferensen Bold Ideas for Brighter Futures arrangerades av Unicef och Karolinska Institutet, och hölls på KI Campus Solna 15–16 maj. 

Skolklass står i två rader och en kille lfrmaför dem i blå tröja och håller en mikrofon.
Skolklass som är med i projektet “Körsång för psykisk hälsa” lett av Gospelverkstaden uppträdde. Foto: Erik Flyg