Publicerad: 2023-09-28 09:42 | Uppdaterad: 2023-10-18 15:43

Annika Bergquist ny professor på MedH

Den 19 september utnämndes Annika Bergquist till professor i gastroenterologi med inriktning hepatologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Annika är avdelningschef på avdelningen för Gastroenterologi och Reumatologi vid MedH.

Annika Bergquist
Annika Bergquist. Foto: Emma Karlsson

Annika Bergquist passerade nyligen milstolpen 30 år som anställd i Region Stockholm. Tidigare har hon alltid ägnat en större del av sin tid åt arbetet på regionen och en mindre del vid universitetet. När hon nu blivit utnämnd till professor blir förhållandet det motsatta.

- Jag ser fram emot att få universitetet som huvudarbetsgivare och att kunna verka utifrån universitetsperspektivet efter lång tid med regionen som huvudfokus, säger Annika.

Hon betonar vikten av god kommunikation mellan region och universitet, vilket hon anser är avgörande för att man ska kunna bedriva bra klinisk forskning.

Flera roller på MedH

Annika är avdelningschef på avdelningen för Gastroenterologi och Reumatologi. Där ser hon att hennes roll till stor del handlar om att stötta utvecklingen av avdelningens olika forskare och forskargrupper. Hon är även föreståndare för Centrum för innovativ medicin (CIMED) som fördelar medel och stödjer olika forskningsprojekt vid Campus Flemingsberg.

Olika perspektiv ska ge ökad förståelse

Annika har även en forskargrupp som forskar inom autoimmun leversjukdom med fokus på primär skleroserande kolangit (PSC) och gallgångscancer. Målet är att förstå PSC bättre för att kunna diagnosticera och hitta botemedel.

- Vi har försökt att bygga en multidiciplinär och multiprofessionell grupp med personer som bidrar brett med olika kompetenser. På så sätt kan vi studera sjukdomarna utifrån olika perspektiv.

Gruppen har även ett nära samarbete med Centrum för infektionsmedicin (CIM) och Annika betonar vikten av att ha starka samarbeten med basalvetenskapliga forskare.

Målet är forskning på lång sikt

När Annika blickar framåt minst en tioårsperiod konstaterar hon att målet för henne är att bidra till att forskningen och ämnet medicinsk gastroenterologi och hepatologi ska kunna utvecklas postivit.

- När jag så småningom går i pension vill jag veta att det finns många personer som kan fortsätta att bedriva framgångsrik forskning om leversjukdomar och gastroenterologiska sjukdomar.

För att det ska ske anser Annika att det är viktigt att samarbeta med basalvetenskapliga forskare och att man blir mer integrerad i vissa av miljöerna på campus. Kanske kan professorstiteln ge henne större möjligheter att bidra till en sådan utveckling.

- Jag tror att titeln ger mig en starkare förankring i universitetet och hoppas att den på något sätt kan innebära att jag får en starkare plattform att verka från.

Om Annika Bergquist

Annika Bergquist började arbeta med gastroenterologi för 30 år sedan.

Hon har alltid arbetat med kliniska forskningsprojekt som har sin utgångspunkt i patientfrågeställningar. Fokus för hennes forskning har varit sjukdomen primär skleroserande kolangit (PSC).

Annika har varit adjungerad professor sedan 2013 och är avdelningschef för avdelningen för Gastroenterologi och Reumatologi. Hon har även varit verksamhetschef på regionen. Sedan den 19 september 2023 är Annika Bergquist professor i gastroenterologi med inriktning hepatologi vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).