Publicerad: 2019-05-29 15:18 | Uppdaterad: 2019-06-03 09:36

Anna Wedell invald i ny internationell kommission om Human Germline Genome Editing

Professor Anna Wedell, vid gruppen Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, har som representant för Kungliga Vetenskapsakademien blivit invald i en ny internationell kommission ”International Commission on the Clinical Use of Human Germline Genome Editing”.

Professor Anna Wedell
Professor Anna Wedell, foto Stefan Zimmerman

Kommissionen leds av Royal Society, UK, och National Academy of Sciences and Medicine, USA och uppdraget är att ta fram en rapport som ska ligga till grund för hur man ska hantera möjligheten att göra ärftliga förändringar i den mänskliga arvsmassan, "genome editing".

Representanter från 10 länder ingår i kommissionen och enligt pressmeddelandet ska kommissionen arbeta transparent med öppna möten, en internationell workshop och aktivt med att ta in allmänhetens åsikter i arbetet.

- Det här är ett viktigt uppdrag för framtiden. Vi behöver förbereda oss för nya möjligheter och skapa internationella riktlinjer och samsyn så att nya tekniker för behandling av ärftliga sjukdomar används på rätt sätt, säger Anna Wedell, som är professor i medicinsk genetik, funktionsområdeschef för Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) och arbetar med diagnostik av ärftliga sjukdomar.