Publicerad: 2018-09-06 11:10 | Uppdaterad: 2018-09-06 11:28

Anna Hammarsjö har i sin avhandling identifierat nya gener som är viktiga för skelettets uppbyggnad

Anna Hammarsjö från gruppen Sällsynta diagnoser försvarar sin avhandling "Expanding the genetic and phenotypic spectrum of skeletal dysplasias" den 7 september 2018. Huvudhandledare är Giedre Grigelioniene.

Anna Hammarsjö

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om medfödda skelettsjukdomar, så kallade skelettdysplasier, där man saknar genetisk diagnos. Målet har att varit att samla ihop kliniska och radiologiska symptom och sekvensera hela genomet hos drabbade individer (och ibland deras friska familjemedlemmar) för att hitta den genetiska orsaken till skelettdysplasin. På så sätt kan vi hitta mutationer i redan kända skelettgener, men även identifiera nya gener och försöka förstå den molekylära patologin och hur det är kopplat till skelettets uppbyggnad och reglering.

Vilka är de viktigaste resultaten?

I den här studien har vi identifierat nya gener som är viktiga för skelettets uppbyggnad och tidigare inte varit associerade med skelettavvikelser. Vidare har vi identifierat mutationer i redan kända skelettgener, men där genetisk orsak till skelettsjukdomen tidigare varit okänd. Vi visar att massiv parallell sekvensering gör det enklare att finna den molekylära orsaken och att om man sekvenserar hela genomet kan man också finna strukturella varianter. Liksom om man har tillgång till RNA från den drabbade individen kan man förbättra molekylär diagnos genom att visa om en variant t.ex. ger felaktigt uttryck av proteinet, sk splitsningsvariant.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Denna studie är väldigt patientnära och har lett till att resultaten har kunnat användas direkt till familjeplanering för de drabbade familjerna för att undvika upprepning av samma diagnos vid nästa graviditet. Vidare leder resultaten till nya genetiska kunskaper och en ökad förståelse av sjukdomsmekanismerna bakom skelettets tillväxt och reglering. På lång sikt kan den nya kunskapen leda till utveckling av nya läkemedel för behandling av vanliga skelettsjukdomar som benskörhet och artros.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag kommer i oktober börja som biträdande sjukhusgenetiker på Klinisk Genetik och hoppas kunna kombinera det kliniska arbetet med forskning på deltid.

Disputation

Fredagen den 7 september 2018 kl 09:00 Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Avhandling

Expanding the genetic and phenotypic spectrum of skeletal dysplasias